Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Вести
Верзија за штампу
Влада усвојила Фискалну стратегију за 2013. годину
29.11.2012.

Влада Србије усвојила је на јучерашњој седници Фискалну стратегију за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину, којом се дефинишу основни циљеви и смернице у спровођењу економске и фискалне политике за наредне три године. Основни циљеви ове стратегије су убрзање процеса европских интеграција, макроекономска стабилност и успоравање раста дуга, опоравак и јачање српске привреде и повећање запослености и животног стандарда.

Побољшање управљања јавним финансијама на националном и локалном нивоу, нижи удели јавних расхода, фискалног дефицита и дуга у БДП, успостављање конкурентног пореског система и предвидиве пореске политике, као и јачање фискалне одрживости кроз спровођење структурних реформи, основне су смернице овог документа.

Овом стратегијом предвиђа се умерени раст бруто домаћег производа од 2 % у 2013 години, 3,5% у 2014. години и 4% у 2015 години. Такође, циљ фискалне политике је и снажно смањење укупног фискалног дефицита са 6,1% БДП, у овој години, на 3,6 % БДП у 2013. години и 1% БДП у 2015. години. Учешће укупног дуга државе у БДП треба да се смањи са 65,2% на 58,4% у 2015. години. Ови циљеви могу се испунити мерама пореске политике, чији је највећи део спроведен у прва три месеца нове Владе, мерама за смањење јавних расхода и спровођењем структурних реформи.

Структурне реформе које треба да обезбеде привредни опоравак и економску стабилност подразумевају унапређење пословног окружења, јачање извозног потенцијала земље, реформу пореског система и политике, реформу јавних расхода, реформу државних и јавних предузећа, реформу система субвенција, реформу јавног пензијског, здравственог и система образовања, као и система социјалне заштите, реформу локалних јавних финансија и унапређење тржишта рада. Структурне реформе подразумевају и завршетак процеса реструктурирања државних предузећа до 30. јуна 2014. године, професионализацију управљања јавним предузећима и унапређење опште пословне климе кроз отклањање свих административних препрека које отежавају пословање привреде, кроз унапређење инфраструктуре и брже и јефтиније издавање грађевинских дозвола. Усклађивање раста плата и пензија у складу са буџетским могућностима, смањење субвенција и увођење централизоване јавне набавке за лекове, медицинску опрему, санитетски материјал итд, такође су део економске и фискалне политике Владе Србије.

Велики део предлога Фискалног савета уграђен је у Предлог фискалне стратегије. Ригорозном контролом расходне стране буџета обезбедиће се стриктно поштовање планираних трошкова за 2013. годину. На овај начин, постићи ће се макроекономска стабилност, повећање запослености и животног стандарда грађана.

Фискална стратегија за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд