Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Верзија за штампу
Закон о порезу на добит обезбедиће веће приходе у буџету и једноставније пословање компанија у Србији
25.10.2012.

Коначан Нацрт закона о порезу на добит правних лица објављен је на сајту Министарства финансија и привреде http://www.mfp.gov.rs/pages/article.php?id=8484. Јавна расправа завршена је 19. октобра и у њој је учествовала стручна и пословна јавност, чије су бројне сугестије уважене и уврштене у коначан текст.

Измене закона доносе значајне новине које, уз друге усвојене мере фискалне консолидације, треба да обезбеде стабилне приходе републичког буџета и смањење буџетског дефицита. Нови закон, између осталог, уводи опорезивање услуга (по одбитку) по стопи од 25 одсто, које правна лица из Србије плаћају фирмама које су регистроване у тзв. „пореским рајевима“. Циљ законодавца је да се спречи одлив неопорезивих прихода.

Од пореских подстицаја задржавају се: Пореско ослобађање за велике инвестиције (чија су улагања већа од милијарду динара и запошљавају најмање 200 радника), као и општа инвестициона олакшица.

Измене закона доносе и :

- Уобичајена пореска правила пословања са повезаним лицима, која су усклађена са ОЕЦД праксом.
- Олакшавање пословања кроз измену услова за пореско признавање отписа потраживања, правила за пореску амортизацију и порески третман ликвидационог остатка. Такође, укида се и обавеза достављања финансијских извештаја Пореској управи приликом подношења пореске пријаве, јер се та документа већ достављају Агенцији за привредне регистре.
- Повећање пореске стопе са 10 на 15 одсто, које Србију и даље сврстава у ред земаља са ниском стопом пореза на добит. Примера ради, тај порез је у Немачкој 38,7 одсто, у Хрватској 20 одсто, а у Словачкој и Чешкој је 19 одсто.

Такође, завршена је јавна расправа о Нацрту закона о јавним предузећима, чији је текст објављен на сајту Министарства финансија и привреде http://www.mfp.gov.rs/pages/article.php?id=8477
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд