Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Za mesec i po dana banke privrednicima odobrile više od 668 miliona evra kredita za likvidnost
17.10.2012.

Poslovne banke su privrednicima za samo mesec i po dana odobrile više od 668 miliona evra kredita za održavanje likvidnosti sa subvencionisanom kamatom. Zbog velike tražnje privrednika, a na predlog Ministarstva finansija i privrede, prošle nedelje su usvojene izmene uredbe kojima je izdvojeno dodatnih 1 milijardu dinara za subvencionisanje kamata po ovim kreditima, koja su obezbeđena kroz rebalans budžeta. Na taj način ukupna sredstva za ovaj Program u 2012. godini iznose 1,3 milijarde dinara.

Izmenama uredbe je precizirano i da iznosi pripadajuće subvencionisane kamate za 2012. godinu, koje banke potražuju za velika preduzeća, ne sme prelaziti 50 odsto ukupnog potraživanja za subvencionisanu kamatu za sve vrste plasmana u ovoj godini.

Na taj način podstičemo banke da svoja sredstva usmere više ka preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima.

Od 1. septembra, odnosno od početka sprovođenja Uredbe o subvencionisanju kamate na kredite za likvidnost, obrtna sredstva i finansiranje izvoznih poslova, banke su odobrile 534 miliona evra kredita sa deviznom klauzulom, dok je dinarskih kredita odobreno u iznosu od 134 miliona evra.

Od ukupno 668 miliona evra kredita, na nove plasmane otpada 400 miliona evra kredita (60 odsto), refinansirano je 188 miliona evra kredita (28 odsto), a za izvozne poslove odobreno je 80 miliona evra kredita (12 odsto).
Mala preduzeća učestvuju u ukupnom iznosu odobrenih kredita sa 22, odsto, srednja sa 23 odsto, a velika sa 55 odsto.

Program kredita za likvidnost sa subvencionisanom kamatom pokrenulo je Ministarstvo finansija i privrede u cilju održavanja likvidnosti privrede. Banke plasiraju svoja sredstva privredi, a država subvencioniše kamatnu stopu, i to sa 5 odsto, kako za dinarske, tako i za kredite sa valutnom klauzulom. Tako privrednici za dinarske kredite za likvidnost imaju godišnju kamatnu stopu u visini referentne stope NBS, a za devizne evro kredite maksimalnu kamatu do 3,5 odsto godišnje.

Sumarni prikaz uslova kredita:

korisnik

limit kredita

godišnja kamatna stopa za korisnika

iznos državne subvencije

ročnost kredita

 

RSD

RSD

EUR

%

 

preduzetnici i mala preduzeća

30,000,000

* ref NBS

3.5%

5%

5 meseci grejs period, 13 meseci otplate

srednja preduzeća

200,000,000

* ref NBS

3.5%

5%

velika preduzeća

400,000,000

* ref NBS

3.5%

5%

velika preduzeća izvozni poslovi

600,000,000

samo sa valutnom klauzlom, 3,5%

5%


U ovaj Program uključile su se sledeće banke: Komercijalna banka, Intesa, Raiffeisen, Societe Generale, Erste banka, Unicredit banka, Hypo Alpe Adria banka, EFG, Čačanska banka, Credy banka, Volksbank banka, Marfin banka, Procredit banka, Credit Agricole, Vojvođanska banka, Univerzal banka, Findomestik banka, OTP banka, NLB banka, banka Poštanska štedionica, AIK banka, Pireus banka, Opportunity banka i Alfa banka.

Program kredita za likvidnost sa subvencionisanom kamatom - izveštaj, 12.10.2012. godinebullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd