Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Objašnjenje o usklađivanju fiskalne kase zbog promene poreske stope PDV
28.09.2012.

Ministar finansija i privrede dao je objašnjenje o postupanju u primeni nove stope u obračunu PDV, da poreski obveznici mogu samostalno da izvrše promenu poreske stope PDV.
U skladu sa zakonskom odredbom člana 4. tačka 21) Zakona o fiskalnim kasama („Službeni glasnik RS”, broj 135/04), obveznici PDV koji su dužni da evidentiraju promet preko fiskalne kase mogu, prilikom promene poreske stope PDV, da izvrše potrebno usklađivanje fiskalne kase preko ovlašćenog servisera, odnosno da samostalno izvrše promenu poreske stope PDV.

Usklađivanje zbog promene poreske stope PDV dozvoljeno je od momenta izrade dnevnog izveštaja (npr. za 30. septembar) do momenta formiranja prvog fiskalnog isečka (npr. 1. oktobra).

Objašnjenje u vezi sa postupanjem obveznika PDV pri usklađivanju fiskalne kase zbog promene poreske stope PDV, sa aspekta Zakona o fiskalnim kasama

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd