Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Верзија за штампу
Конференција о националној процени ризика од прања новца
18.01.2012.

Управа за спречавање прања новца је финансијско-обавештајна служба Републике Србије и централни орган у систему борбе против прања новца и финансирања тероризма. Надлежност Управе је прописана Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма. Обвезници по том Закону Управи достављају извештаје о сумњивим трансакцијама и лицима, које Управа анализира, прикупља додатне информације, и ако нађе да у конкретном случају постоји основана сумња на прање новца или финансирање тероризма, податке о томе прослеђује надлежним органима, а пре свега, надлежним тужилаштвима и полицији.

Од новембра 2010. године у Републици Србији се реализује Пројекат за спречавање прања новца и финансирања тероризма, МОЛИ Србија. МОЛИ Србија, пројекат вредан 2.2 милиона евра, који се у највећем делу финансира из средстава Европске уније, а спроводи га пројектни тим Савета Европе, има за циљ јачање капацитета пре свега Управе за спречавање прања новца, али и других државних органа који учествују у борби против прања новца и финансирања тероризма.

Једна од активности у оквиру пројекта је и национална процена ризика од прања новца, свеобухватан процес прикупљања и анализе релевантних података са циљем да се процени степен изложености појединачних сектора прању новца. Данас се одржава Конференција о националној процени ризика, која је само почетни корак у процесу који ће трајати до октобра 2012. године. На Конференцији учествују: експерти Светске банке, по чијој методологији се и ради национална процена ризика, експерти Савета Европе, као и експерти Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС).

Осим представника међународних организација, на Конференцији учествују и представници државних органа који су део система за спречавање прања новца и финансирања тероризма: Републичког јавног тужилаштва, апелационих судова, полиције, Безбедносно-информативне агенције, Народне банке Србије, Комисије за хартије од вредности, Девизног инспектората и многих других. Управа за спречавање прања новца је координатор активности и носилац посла на националној процени ризика.

Од 2013. године, национална процена ризика ће бити обавезујући стандард ФАТФ (Financial Action Task Force) и све државе ће бити дужне да спроводе овакву процену. Због важности теме данашње Конференције, присутни су и представници држава региона: Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Македоније и Албаније. Њихово учешће на конференцији ће бити од обостране користи: Републици Србији ће свакако користити искуство колега из држава региона које имају сличне правне системе, а представницима држава региона ће користити искуство Републике Србије која је једна од првих европских држава које спроводе националну процену ризика.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд