Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Верзија за штампу
Саопштење за јавност
24.09.2011.

Споразум о слободној трговини између Републике Србије и држава EFTA („Службени гласник РС – Међународни уговори“, број 6/10, у даљем тексту: ЕФТА Споразум) примењује се за Швајцарску Конфедерацију, Кнежевину Лихенштајн и Републику Србију од 1. октобра 2010. године, а за Краљевину Норвешку од 1. јуна 2011. године.

У складу са чланом 44. ЕФТА Споразума, овај споразум ће се за преосталу чланицу – Исланд примењивати од првог дана трећег месеца по депоновању њихових инструмента ратификације ЕФТА секретаријату.

Исланд је ЕФТА секретаријату доставио ратификациона документа 20. јула 2011. године и о томе обавестила све потписнице, те из тога произлази да за ће у трговини са Исландом Споразум почети да се примењује од 1. октобра 2011. године.

Преференцијалне стопе садржане су у Уредби о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2011. годину („Службени гласник РС”, бр. 90/10 и 58/11) у колони 4 у реду са ознаком ЕФТА 2011 и ознаком земље: IS.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд