Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Верзија за штампу
Пројекција основних макроекономских показатеља за 2012. годину
23.09.2011.

Министарство финансија започело је активности на изради Извештаја о фискалној стратегији за 2012. годину са пројекцијама за 2013. и 2014. годину чиме формално отпочиње процес планирања буџета за 2012. годину. Усвајање Извештаја планира се за трећу недељу октобра.


Како би буџетски корисници, организације обавезног социјалног осигурања и органи локалне власти припремили предлог буџета и финансијских планова за 2012. годину Министарство финансија објављује прелиминарне пројекције основних макроекономских показатеља које представљају основу за израду фискалног оквира који ће бити саставни део Извештаја о фискалној стратегији за 2012. годину са пројекцијама за 2013. и 2014. годину.

Поред основних макроекономских показатеља Министарство финансија објављује и параметре за индексацију плата и пензија у 2012. години у складу са посебним фискалним правилом (члан 27е Закона о буџетском систему) и то према прелиминарним пројекцијама раста стопе потрошачких цена и реалног раста БДП за 2011. годину.

Табела 1. Пројекција основних макроекономских показатеља за 2012. годину


ПРОЦЕНА 2011

ПРОЈЕКЦИЈА 2012

БДП, млрд динара (текуће цене)

3.359,2

3.614,5

БДП по становнику, у еврима

4.518,3

4.799,1

БДП, реални раст

2,0

3,0

БДП, номинални раст

12,5

7,6

Инфлација, просек периода

11,3

4,3

Инфлација, крај периода

7,9

3,5

Извоз робе, изражен у еврима

17,4

13,5

Увоз робе, изражен у еврима

13,2

8,8

Дефицит текућег рачуна, са донацијама, % БДП

7,6

8,7

Спољнотрговински салдо робе и услуга, у еврима, % БДП

-15,3

-15,1


Табела 2. Параметри за индексацију плата и пензија према прелиминарним

пројекцијама стопе раста потрошачких цена у 2012. години и реалног раста БДП


Априлска плата / пензија

Октобарска плата / пензија

Параметри за индексацију (у %)

4,0

0,8

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд