Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Poziv za dostavljanje sugestija i komentara na Operativni program za ekonomski razvoj i Operativni program za razvoj ljudskih resursa
03.06.2011.

Osnovni preduslovi za korišćenje IPA komponenti III (Regionalni razvoj) i IV (Razvoj ljudskih resursa) su sticanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i akreditacija decentralizovanog sistema upravljanja sredstvima EU. Vlada Republike Srbije započela je pripreme za korišćenje sredstava iz ovih komponenti tokom 2009. godine.

Da bi se sredstva predviđena ovim komponentama koristila, između ostaloga, neophodno je pripremiti i odgovarajuće strateške dokumente, kao što su Okvir strateške usklađenosti kao okvirni dokument za obe komponente i Operativni programi (o sistemu programiranja pogledati tekst u nastavku Programiranje komponenti III i IV Instrumenta za pretpristupnu pomoć). Za IPA komponentu III (Regionalni razvoj) u toku je priprema Operativnog programa za ekonomski razvoj, dok je za IPA komponentu IV (Razvoj ljudskih resursa) u toku priprema Operativnog programa za razvoj ljudskih resursa.

Operativne programe pripremaju tzv. Operativne strukture, pod rukovodstvom rukovodilaca Operativnih programa. Rukovodilac Operativne strukture za IPA komponentu III je Ministarstvo finansija, a za IPA komponentu IV Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja.

Kompletan tekst poziva možete preuzeti ovde:

Poziv za dostavljanje sugestija i komentara na Operativni program za ekonomski razvoj i Operativni program za razvoj ljudskih resursa


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd