Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Saopštenja
Verzija za štampu
Saopštenje za javnost
27.05.2011.

Sporazum o slobodnoj trgovini između Republike Srbije i država EFTA („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori“, broj 6/10, u daljem tekstu: EFTA Sporazum) primenjuje se za Švajcarsku Konfederaciju, Kneževinu Lihenštajn i Republiku Srbiju od 1. oktobra 2010. godine.

U skladu sa članom 44. EFTA Sporazuma, ovaj sporazum će se za preostale dve članice - Island i Kraljevinu Norvešku primenjivati od prvog dana trećeg meseca po deponovanju njihovih instrumenta ratifikacije EFTA sekretarijatu.

Kraljevina Norveška je EFTA sekretarijatu dostavila ratifikaciona dokumenta 18. marta 2011. godine i o tome obavestila sve potpisnice, te iz toga proizlazi da za će u trgovini sa Kraljevinom Norveškom Sporazum početi da se primenjuje od 1. juna 2011. godine.

Preferencijalne stope sadržane su u Uredbi o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 90/10) u koloni 4 u redu sa oznakom sporazuma EFTA 2011 i oznakom zemlje: NO.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd