Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Верзија за штампу
Саопштење за јавност
27.05.2011.

Споразум о слободној трговини између Републике Србије и држава EFTA („Службени гласник РС – Међународни уговори“, број 6/10, у даљем тексту: ЕФТА Споразум) примењује се за Швајцарску Конфедерацију, Кнежевину Лихенштајн и Републику Србију од 1. октобра 2010. године.

У складу са чланом 44. ЕФТА Споразума, овај споразум ће се за преостале две чланице - Исланд и Краљевину Норвешку примењивати од првог дана трећег месеца по депоновању њихових инструмента ратификације ЕФТА секретаријату.

Краљевина Норвешка је ЕФТА секретаријату доставила ратификациона документа 18. марта 2011. године и о томе обавестила све потписнице, те из тога произлази да за ће у трговини са Краљевином Норвешком Споразум почети да се примењује од 1. јуна 2011. године.

Преференцијалне стопе садржане су у Уредби о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2011. годину („Службени гласник РС”, бр. 90/10) у колони 4 у реду са ознаком споразума ЕФТА 2011 и ознаком земље: NO.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд