Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Верзија за штампу
Приходи и расходи буџета према Закону о буџету
08.02.2011.

У јануару 2011. години остварен је дефицит буџета у висини од 2,3 млрд динара. Приходи су остварени у износу од 55,4 млрд, а расходи су извршени у износу од 57,7 млрд динара.

Највећи део пореских прихода односи се на уплату ПДВ у износу од 30,7 млрд динара, обзиром да је јануар месец када се уплаћује ПДВ за претходна три месеца. После ПДВ највећи приход забележен је по основу акциза у износу од 12,5 млрд. Висока наплата акциза је узрокована уплатом акциза на дуванске прерађевине које произвођачи уплаћују пре редовног усклађивања акциза са стопом инфлације. Остали облици пореских прихода, као и непорески приходи, наплаћени су у складу са очекивањима за јануар.

Расходи буџета у јануару 2011. године извршени се према уобичајеној динамици. Највеће ставке представљају исплата плата запосленима и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања (ПИО фонд, РЗЗО, Национална служба за запошљавање) чији се највећи део односи на пензије. Први квартал караткетише слабо извршење капиталних расхода и набавке финансијске имовине ( буџетски кредити). Одступање је забележено код осталих текућих расхода, јер је са ове позиције исплаћена накнада према одлуци суда у случају набавке сателита у износу од 2,9 млрд динара.

У табели 3. приказано је кретање укупних прихода и расхода корисника републичког буџета. Осим буџетских средстава укључена су додатна средства буџетских корисника остварена њиховом активношћу или примањима по основу донација и кредита. У јануару 2011. години према овој методологији остварен је нижи дефицит у износу од 1,2 млрд динара.

Погледајте табеле - Макроекономски и фискални подаци, 8. фебруар 2011. године
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд