Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Верзија за штампу
Усвојени законски предлози из области финансијског система
23.12.2010.

Влада Србије усвојила је, на предлог Министарства финансија, предлоге четири закона из области финансијског система, који ће омогућити стварање повољнијег и мање ризичног амбијента за стране инвеститоре. Усвојени су:
- предлог Закона о тржишту капитала,
- предлог Закона о изменама и допунама Закона о инвестиционим фондовима,
- предлог Закона о изменама и допунама Закона о девизном пословању и
- предлог Закона о изменама и допунама Закона о финансијском лизингу.

Циљ новог Закона о тржишту капитала јесте већа заштита инвеститора и либерализација тржишта. Закон ће створити амбијент у којем ће више домаћих и страних инвеститора моћи да учествујe у трговини и развоју српског тржишта капитала. Највеће промена које Закон доноси су другачије структурисано тржиште капитала, увођење појма такозване мултилатералне трговачке платформе и могућности да се купопродаја акција обави преко отвореног тржишта капитала.

Изменама Закона о девизном пословању биће омогућено да иностране финансијске институције издају у Србији дугорочне динарске обвезнице. То ће помоћи развоју домаћег тржишта капитала, повећати понуду кредита у динарима и стимулисати улагања у Србији. Биће уведен јединствен регистар девизних рачуна правних лица и предузетника, што ће олакшати њихову контролу. Усвојеним изменама и допунама, Закон ће бити усклађен са правилима и принципима Светске трговинске организације.

Усвојеним предлогом о изменама и допунама Закона о финансијском лизингу, омогућава се лизинг некретнина и укида минимални рок од две године на који мора да гласи уговор о лизингу. Те две промене су биле назначене као неопходне и у извештају о спровођењу Свеобухватне реформе прописа. Циљеви измена и допуна Закона о финансијском лизингу су већа правна сигурност, отклањање проблема у пословању финансијског лизинга, пружање адекватније заштите, развој тржишта лизинга и спречавање прања новца и финансирања тероризма.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд