Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Верзија за штампу
Измене закона из области пореске политике
17.12.2010.

Влада Републике Србије усвојила је на јучерашњој седници Нацрте о изменама и допунама 4 закона из области пореске политике.
- Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност,
- Нацрт Закона о изменама Закона о акцизама,
- Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину и
- Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара.

Предложеним изменама и допунама Закона о ПДВ, са 8 на 18% биће подитнут порез на додату вредност за рачунаре и рачунарске компоненте, услуге хотелског смештаја и јужно воће. Процењује се да ће тиме бити обезбеђен додатни приход у буџету за 2011 годину од око 1,5 милијарди динара.

Изменама Закона о акцизама, предвиђа се да специфична акциза на цигарете за 2011.годину, буде 26 динара, што ће буџету обезбедити око 3 милијарде динара додатних прихода.

Изменама и допунама Закона о порезима на имовину, уводи се јединствена пореска стопа од максимално 0,4%. Та стопа може да буде смањена одлуком органа локалне самоуправе, с обзиром на то да је реч о приходу који се користи за финансирање општина и градова. Такође, укида се до сада примењивано пореско ослобођење од 70% пореске обавезе, које је остваривано по основу броја чланова домаћинства. Убудуће ће пореско ослобођење бити 10.000 динара, у апсолутном износу, за износе пореских обавеза које су изнад 20.000 динара одн 50% за обавезе које су испод тог износа. Тиме се обезбеђују прогресивније опорезивање имовине веће вредности и укида досадашња пракса обезбвређивања имовине. У Нацрту о Изменама и допунама Закона о порезима на имовину наведена је и одредба да пореско решење за 2011 годину не може да буде увећано за више од 60% у односу на решење за ову годину.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд