Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Верзија за штампу
Припремљене измене и допуне Закона о порезу на имовину
16.12.2010.

Министарство финансија припремило је Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о порезу на имовину, који ће, по усвајању на седници Владе Републике Србије бити прослеђен Скупштини Републике Србије. Реч је о порезу којим се обезбеђују приходи за локалне самоуправе, а предложена решења могу да обезбеде више новца за финансирање општина и градова. Локална власт може, својом одлуком, да смањи пореске стопе које ће Законом бити одређене у максимално могућем износу.

Предложене новине исправиће грешке у постојећем Закону о порезу на имовину, који је неправедан и регресиван, јер веће пореске олакшице имају домаћинства са скупљом имовином. Таква имовина била је неадекватно вреднована, због чега је опорезована у вредности највише од 40 одсто тржишне вредности. При томе, власници скупих некретнина су остваривали право на пореско ослобођење од чак 70 процената, што је додатно умањивало њихову пореску обавезу.

Нова формула коју Министарство финансија предлаже, уводи бољу прогресију при утврђивању пореза на имовину, а резултат тога биће да они који поседују вредније непокретности плаћају и већи порез. Предложено је увођење јединствене пореске стопе од максимално 0,4% вредности имовине. Та стопа може да буде смањена одлуком органа локалне власти, ако се процени да грађани то не могу да плате или ако понуђени услови живота на територији једне општине нису адекватни пореском захватању. Пореско ослобођење убудуће ће бити максимално 10.000 динара, уместо 70%, као по тренутном законском решењу. То значи да ће се пореска обавеза која је виша од 20.000 динара умањити за 10.000 динара, а обавеза испод 20.000 динара за 50%.

Процењује се да ће измењеним обрачуном пореза на имовину, ако све општине у Србији буду примењивале максималну стопу, бити прикупљено три милијарде динара више него ове године. Та средства биће искоришћена за подизање квалитета и стандарда живота грађана, у зависности од плана и програма локалних заједница, којима се предложеним изменама Закона о порезу на имовину обезбеђује већи приход. Због тога су локалне заједнице, окупљење у Сталној конференцији градова и општина, предложиле измене и допуне Закона о порезу на имовину, а Министарство финансија прихватило.

Министарство финансија упозорава грађане да су се у појединим медијима појавиле калкулације о будућим пореским обавезама по основу пореза на имовину, које су нетачне, паушалне и злонамерне. Изостављени су тачно утврђени параметри и критеријуми, на основу којих ће бити утврђиване пореске обавезе. Примера ради, у тим калкулацијама се не наводи да је основ за утврђивање пореске обавезе прилагођена вредност стана која је и даље значајно нижа од тржишне вредности. Изостављена је и предложена одредба да пореско решење за 2011.годину не може да буде увећано за више од 60% износа на решењу за 2010.годину.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд