Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Верзија за штампу
Влада Србије усвојила Предлог измена и допуна Закона о платном промету
02.12.2010.

Влада Србије усвојила је Предлог измена и допуна Закона о платном промету, које ће обезбедити већу финансијску дисциплину. Предвиђено је, поред осталог, да сва правна лица која су била у обавези да уплаћују готовину на свој рачун наредног дана, сада то могу да раде једном у седам радних дана. То значи да је укинута обавеза дневне уплате пазара, већ ће се то радити једном у седам радних дана, чиме се изашло у сусрет захтевима привреде везано за уштеде у трошковима. Новим предлогом децидно је наведено да дужник своје обавезе може да измирује и приступањем дугу, преузимањем дуга и уступањем дуга. Ово се неће односити на оне дужнике који су у блокади и они ће то моћи да раде само у случајевима измиривања својих пореских обавеза или исплата зарада запосленима.

Ради јачања финансијске дисциплине уводи се и регистар меница и овлашћења. Принудна наплата биће могућа само по оним меницама које су евидентиране у регистру, који ће имати статус јавне књиге у електронском облику и биће објављен на интернет страни Народне банке Србије. За све издате менице биће остављен рок за регистрацију од 120 дана а саму регистрацију меница моћи ће да раде и дужници и повериоци, каже саветник министарке финансија Владан Манић.

До сада је принудна наплата после добијања основа за блокаду дужника прво блокирала рачун код банке која је по том основу првонаведена а ако то није било довољно онда су се блокирали и рачуни код других банака. Сада ће се принудна наплата након добијања основа за блокаду спроводити налогом свим банкама код којих правно лице има средства да се сви динарски и сви девизни рачуни блокирају а чиме ће се повећати ефикасност наплате и спречити могуће манипулације, објаснио је Манић.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд