Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Верзија за штампу
Министарство финансија припремило измене и допуне Закона о девизном пословању
30.11.2010.

Министарство финансија спремило je измене и допуне Закона о девизном пословању, које ће бити усвојене до краја ове или у првом кварталу следеће године. Циљ предложених измена и допуна јесте усклађивање домаћих са правилима и принципима Светске трговинске организације као и даља либерализација одредби које се односе на спољнотрговински режим у Србији. То ће довести до снижавања трошкова и отворити нове могућности за унапређење пословања, нагласили су на конференцији за новинаре у Влади Србије државни секретар Министарства финансија Слободан Илић и саветник министарке Владан Манић.

Једна од најважнијих новина предложених измена и допуна Закона о девизном пословању, према речима Слободана Илића, јесте могућност да иностране финансијске институције издају у Србији дугорочне динарске обвезнице. Издавање тих хартија од вредности помоћи ће развоју домаћег тржишта капитала, повећати понуду кредита у динарима и стимулисати улагање у привреду Србије, рекао је Илић. Он је додао и да ће бити уведен јединствен регистар девизних рачуна правних лица и предузетника, што ће олакшати њихову контролу и вођење финансијских истрага о имовини проистеклој из кривичних дела.

Саветник министарке финансија Владан Манић изјавио је да се овим изменама и допунама Закона укида обавеза резидената да средства плаћања по основу извоза робе и услуга унесу у Републику Србију у року од 180 дана од дана извозног царињења робе, односно од дана извршене услуге, као и обавеза да за плаћену робу или услугу која није увезена у року од 180 дана од дана извршеног плаћања изврши повраћај унапред плаћеног износа најкасније у року од пет дана. Уместо тога, резидент ће имати обавезу само да извоз и увоз робе и услуга који нису наплаћени у року дужем од годину дана, евидентира као кредитни посао са иностранством, најавио је Манић. Такође, укида се обавеза резидената да унесу у земљу добит остварену у иностранству по основу извођења инвестиционих радова као и обавеза уноса девиза по истеку гарантног рока, које је наручилац инвестиционих радова задржао као гаранцију за исправност извршених радова.

Државни секретар Слободан Илић најавио је и да ће Влада Републике Србије највероватније у четвртак усвојити предлог измена и допуна Закона о платном промету, како би се повећала финансијска дисциплина. Биће укинута обавеза правним лицима да наредног дана уплате готовину на свој рачун јер ће за то имати рок од седам дана. Уводи се обавеза регистра меница који ће водити Народна банка Србије, а менице које су у оптицају мораће да буду регистроване у року од 120 дана од почетка примене нових прописа и то ће моћи да учине и дужници и повериоци. Принудна наплата потраживања могућа је само ако су менице евидентиране у регистру, нагласио је Илић и додао да је предвиђено да се истовремено блокирају сви динарски и девизни рачуни правног лица које је у блокади, а биће онемогућено да дужник отвори у другој банци нови рачун.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд