Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Верзија за штампу
Донети подзаконски прописи у вези са новим Царинским законом
18.11.2010.

На седници Владе 4. новембра 2010. године донети су следећи прописи:
1. Уредба о царински дозвољеном поступању са робом и
2. Одлука о врсти, висини и начину плаћања накнада за рад царинских органа.

На седници Владе 11. новембра 2010. године донети су следећи прописи:
1. Уредба о посебним условима за вршење промета са Аутономном покрајином Косово и Метохија, која је објављена у „Службеном гласнику РС“, број 86/10 од 17. новембра 2010. године,
2. Уредба о условима и начину примене мера за заштиту права интелектуалне својине на граници, која је објављена у „Службеном гласнику РС“, број 86/10 од 17. новембра 2010. године.

Сви наведени прописи примењиваће се од 1. јануара 2010. године.

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд