Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Верзија за штампу
Обавештење о електронској достави докумената Девизном инспекторату
01.11.2010.

На сајту Девизног инспектората на адреси: www.devizni.gov.rs постављена је интернет апликација електронске доставе докумената (ЕДД апликација), којом је резидентима и нерезидентима омогућенo да од 01. новембра 2010. године Девизном инспекторату достављају документе:

- по пословима куповине или продаје, односно плаћања или наплаћивања потраживања и дуговања из члана 7. Закона о девизном пословању („Сл. гласник РС”, број 62/06)
- по пословима наплаћивања, односно плаћања другом нерезиденту, а не нерезиденту коме се дугује, односно од кога се потражује, по текућим или капиталним пословима из члана 33. истог Закона
- по компензационим пословима
- по пословима обављања привредних делатности у иностранству

Начин и услови за пријављивање, регистрацију и коришћење апликације електронске доставе докумената ближе су уређени Упутством за коришћење апликације за електронску доставу уговора о куповини или продаји, односно плаћању или наплаћивању потраживања и дуговања; уговора о наплаћивању, односно плаћању другом нерезиденту; обрачуна о извршеном компензационом послу и годишњег обрачуна о утврђивању добити, које се такође налази на сајту Девизног инспектората.

Подсећамо да је Девизни инспекторат од 16. јуна 2010. године омогућио електронско достављање извештаја о фактурисаним услугама, тако да резиденти и нерезиденти сада све своје законске обавезе прописане Законом о девизном пословању и Уредбом о ближим условима и начину вршења контроле девизног пословања резидената и нерезидената могу реализовати на овај начин.

Посебно напомињемо да ће се коришћењем наведене ЕДД апликације смањити обим и трошкови пословања привредних субјеката и убрзати процес доставе и верификације докумената.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд