Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Верзија за штампу
01. септембра ступа на снагу Споразум о слободној трговини између Републике Србије и Републике Турске
25.08.2010.

01.септембра 2010.године ступа на снагу Споразум о слободној трговини између Републике Србије и Републике Турске. Чланом 38. поментуог Споразума („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр.83/08), прописано је да Споразум ступа на снагу првог дана другог месеца након пријема последњег писменог обавештења о томе да су стране уговорнице обавиле све националне процедуре неопходне за његово ступање на снагу, а то је 01.септембра.

Тим поводом, 20. августа 2010. године у „Службеном листу ЕУ“, серија C, број 225, Европска комисија је објавила Oбавештење о датуму примене Протокола о пореклу што омогућава дијагоналну кумулацију порекла робе између Европске уније, Албаније, Босне и Херцеговине, Хрватске, Македоније, Црне Горе, Србије и Турске (Commission notice concerning the date of application of the protocols on rules of origin providing for diagonal cumulation of origin between the European Union, Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro, Serbia and Turkey).

У табели која следи, приказана је могућност примене дијагоналне кумулације порекла робе као и датуми од којих је могућа примена кумулације између горе наведених земаља.

 

 

EU

AL

BA

HR

MK

ME

RS

TR

EU

 

1.1.2007.

1.7.2008.

 

1.1.2007.

1.1.2008.

8.12.2009.

*

AL

1.1.2007.

 

22.11.2007.

22.8.2007.

26.7.2007.

26.7.2007.

24.10.2007.

 

BA

1.7.2008.

22.11.2007.

 

22.11.2007.

22.11.2007.

22.11.2007.

22.11.2007.

 

HR

 

22.8.2007.

22.11.2007.

 

22.8.2007.

22.8.2007.

24.10.2007.

 

MK

1.1.2007.

26.7.2007.

22.11.2007.

22.8.2007.

 

26.7.2007.

24.10.2007.

1.7.2009.

ME

1.1.2008.

26.7.2007.

22.11.2007.

22.8.2007.

26.7.2007.

 

24.10.2007.

1.3.2010.

RS

8.12.2009.

24.10.2007.

22.11.2007.

24.10.2007.

24.10.2007.

24.10.2007.

 

1.9.2010.

TR

*

 

 

 

1.7.2009.

1.3.2010.

1.9.2010.

 

(EU - Европска унија, AL - Албанија, BA - БиХ, HR - Хрватска, MK - Македонија, МЕ - Црна Гора, RS - Србија и TR – Турска, * - за робу обухваћену Царинском унијом између Турске и ЕУ датум примене је 27.7.2006.године)


Преференцијалне стопе царине које ће се примењивати у 2010. години на увоз робе пореклом из Турске, снижавају се по динамици предвиђеној у Споразуму за прву годину либерализације и прописане су Уредбом о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2010. годину („Службени гласник РС“, бр.100/09).

Детаљније информације у вези са применом Споразума о слободној трговини као и могућностима за примену дијагоналне кумулације порекла робе доступне су на веб адреси Управе царина www.carina.rs.


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд