Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Верзија за штампу
Саопштење
12.07.2010.

Споразум o слободној трговини између Републике Србије и Републике Турске почеће да се примењује 1. септембра 2010. године.

Споразум је потписан je у Истамбулу, 1. јуна 2009. године, а Народна скупштина Републике Србије потврдила га је 11. децембра 2009. године. Споразум је објављен је у „Службеном гласнику РС – Међународни уговори“, број 105/09 од 17. децембра 2009. године. Република Турска је потврдила Споразум о слободној трговини са Републиком Србијом 7. маја ове године и ту одлуку објавила у „Службеном гласнику Републике Турске“ 3. јула 2010. године.

Споразумом је предвиђено да ће његове одредбе ступити на снагу првог дана другог месеца после дана пријема последњег писменог обавештења дипломатским путем, којим потписнице обавештавају једна другу да су испуњени сви потребни услови предвиђени њиховим националним законодавствима за ступање Споразума на снагу.

То значи да ће Споразум о слободној трговини између Републике Србије и Републике Турске почети да се примењује 1. септембра 2010. године.

Преференцијалне стопе царине које ће се примењивати у 2010. години при увозу робе пореклом из Републике Турске снижавају се по динамици предвиђеној у Споразуму и већ су унете у посебној колони (ознака „TR“) у Уредби о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2010. годину („Службени гласник РС“, број 100/09).
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд