Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Верзија за штампу
Омогућена електронска достава докумената Девизном инспекторату
08.07.2010.

На сајту Девизног инспектората на адреси: www.devizni.gov.rs постављена је интернет апликација електронске доставе докумената (ЕДД апликација), којом је резидентима и нерезидентима омогућенo да од 16. јуна 2010. године Девизном инспекторату достављају извештаје о фактурисаним услугама и у електронској форми сходно члану 53. став 2. Закона о девизном пословању („Сл. гласник РС”, број 62/06) и члану 3. став 1. тачка 1) Уредбе о ближим условима и начину вршења контроле девизног пословања резидената и нерезидената („Сл. гласник РС”, бр.112/06 и 39/10).

Начин и услови за пријављивање, регистрацију и коришћење апликације електронске доставе докумената ближе су уређени Упутством за коришћење апликације за електронску доставу докумената, које се такође налази на сајту Девизног инспектората.

Резидентима и нерезидентима дата је могућност да извештаје о фактурисаним услугама достављају у штампаној или електронској форми, по сопственом избору. Напомињемо да ће се коришћењем наведене ЕДД апликације смањити обим и трошкови вашег и нашег пословања, те убрзати процес доставе и верификације података о фактурисаним услугама.

Електронска достава докумената из члана 3. став 1. тач. 2), 3) и 5) и став 2. Уредбе о ближим условима и начину вршења контроле девизног пословања резидената и нерезидената (документација о преносу потраживања и дуговања насталих по спољнотрговинским пословима, по пословима наплаћивања односно плаћања другом нерезиденту, као и по компензационим пословима и оствареној добити по пословима обављања привредних делатности у иностранству) биће доступна од 1. новембра 2010. године. До тада резиденти и нерезиденти су обавезни да наведено достављају у штампаном облику.

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд