Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Верзија за штампу
Прва публикација у издању Управе за спречавање прања новца
29.06.2010.

Као део иницијативе за израду Плана комуникација и Програма подизања свести о спречавању прања новца и финансирања тероризма, УСАИД је помогао Управи за спречавање прања новца у изради публикације о спречавању прања новца и финансирања тероризма у Србији. Ова публикација садржи информације о Управи за спречавање прања новца, правном оквиру, систему за спречавање прања новца и финансирања тероризма у Србији, обавезама извештавања Управе од стране обвезника, међународној сарадњи, специфичностима простора и даје неке карактеристичне примере прања новца.

Поред своје информативне функције, ова иницијатива ће допринети да Србија добије позитивне оцене и побољша свој рејтинг у евалуацији коју спроводи Комитет Савета Европе Манивал (MoneyVal - Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism), значајно међународно тело на пољу спречавања прања новца и финансирања тероризма, чији је члан и Србија. Ова публикација је комплементарна осталим активностима Управе из подизања свести о спречавању прања новца и финансирања тероризма.

Публикација је је израђена у оквиру пројекта техничке помоћи УСАИД-а, у вредности од 20 милиона америчких долара, а који спроводи Deloitte Consulting LLP. Циљ пројекта је јачање капацитета кључних финансијских институција у Србији како би се олакшао транзициони пут Србије ка ефикаснијој и успешнијој тржишној економији.

За више информација о овој публикацији можете се обратити Управи за спречавање новца на еmail: uprava@apml.org.rs

Управа за спречавање прања новца је финансијска обавештајна служба Републике Србије, надлежна за спровођење Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма. Управа прикупља, анализира, чува, а у случају сумње на прање новца или финансирање тероризма, прослеђује прикупљене податке и информације, надлежним државним органима ради предузимања радњи и мера из њихове надлежности.

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд