Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Верзија за штампу
Саопштење
19.02.2010.

Влада Републике Србије усвојила је Закључак којим је упрошћена и убрзана процедура за повезивање стажа. Закључак се односи на предузећа која су већински у власништву државе, на компаније која су у поступку припреме за приватизацију или су у поступку приватизације и односи се на период од 01.јануара 2004. до 31.децембра 2009, саопштило је Министарство финансија.

Закључком Владе Републике Србије, средства која наведени привредни субјекти добију из републичког буџета биће третирана као бесповратна средства за уплату неизмирених обавеза за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање у наведеном периоду. То значи да их предузећа неће враћати нити им је потребно било какво средство обезбеђења плаћања.

Закључак је усвојен јер подаци показују да највећи број наведених предузећа, која имају неизмирене обавезе према фонду ПИО, спадају у категорију неликвидних, презадужених или су већ под хипотекама. Без овакве помоћи Владе Републике Србије, ти привредни субјекти не би били у могућности да уплате заостале обавезе, што значи да би било онемогућено пензионисање њихових радника који испуне законске обавезе за одлазак у пензију. Захтеви за повезивање стажа подносе се Управи за трезор Министарства финансија, филијала Стари град.

Поред привредних субјеката који су приватизовани у складу са Законом о приватизацији, Закључком је омогућено да привредни субјекти који су приватизовани у складду са Законом о својинској трансформацији, уђу у процедуру повезивања стажа по раније утврђеној процедури.

До сада, захтеве за повезивање стажа поднела је 441 компанија, за више од 57.000 запослених. Од тога, 294 предузећа испуњавају услове да добију бесповратна средства из буџета из Републике Србије, док ће преосталих 147 компанија моћи да искористе другу врсту помоћи државе, узму комерцијални кредит или да обавезе измире неким другим средствима. Ако се одлуче за позајмицу од државе, новац ће враћати у наредне четири године, уз једногодишњи грејс период и камату у висини есконтне стопе НБС, која тренутно износи 8,5 % на годишњем нивоу.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд