Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
U Srbiji moguć lizing nekretnina
12.02.2010.

Lizing nekretnina rešen je u srpskom zakonodavstvu odredbama Zakona o obligacionim odnosima, članovima 567-588 i ne postoje pravne smetnje za njegovo sprovođenje. U tom smislu, a shodno odredbama pomenutog Zakona, postoje povezana pravna lica lizing kuća koje posluju na srpskom tržištu, a koje se bave operativnim lizingom. To znači da je lizing nepokretnosti moguć i u Srbiji, ali nije regulisan Zakonom o finansijskom lizingu, što je, verovatno, i izazvalo zabunu kod onih koji traže izmene tog akta.

Dakle, član 4 Zakona o finansijskom lizingu, čija se izmena traži, nije smetnja operativnom lizingu i takvi ugovori se mogu sklapati bez izmena postojećih zakona. Uvereni smo da potpuna i dosledna primena odredaba Zakona o obligacionim odnosima, kojima je regulisana kupoprodaja nekretnina na lizing, može da omogući rast investicija u građevinarstvu, ali i da pomogne velikom broju građana Srbije da reši svoj stambeni problem.

U tom smislu, a u cilju efikasne primene lizinga nepokretnosti, svi zainteresovani, kako iz oblasti građevinske industrije, tako i potencijalni korisnici takvih usluga, mogu se obratiti kompanijama koje se bave operativnim lizingom.

Poreski tretman prometa po osnovu ugovora o operativnom lizingu, regulisan je Zakonom o PDV-u.

Podsećamo da je Ministarstvo finansija, u godini krize, učinilo značajne napore predlažući odgovarajuća zakonska rešenja koja su omogućila da subjekti iz finansijske industrije što lakše prebrode teškoće u prethodnom periodu. Slična inicijativa Ministarstva finansija u oblasti zakonodavstva, ali i oporezivanja može se očekivati i u periodu pred nama koji će karakterisati usaglašavanje sa direktivama EU. To znači da će glavni zadatak Vlade Republike Srbije i Ministarstva finansija biti usklađivanje ukupnog srpskog zakonodavstva i poreskog sistema sa pravnim tekovinama i modernim rešenjima, a ne udaljavanje od tih rešenja.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd