Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Верзија за штампу
Саопштење
31.12.2009.

На основу Одлуке Савета Европске уније од 7. децембра 2009. године одмрзнут је Прелазни споразум о трговини и трговинским питањима између Европске заједнице, с једне стране, и Републике Србије, с друге стране („Службени гласник РС – Међународни уговори“, бр.83/08).

У складу са чланом 59, Споразум ступа на снагу првог дана другог месеца који следи након дана када су стране једна другу обавестиле о окончању поступка одобравања споразума у складу са процедурама у странама потписницама, односно од 1. фебруара 2010. године.

Дана 31.12.2009. године у „Службеном листу ЕУ“, серија C, број 323/27, Европска комисија је објавила Oбавештење о датуму примене Протокола о пореклу што омогућава дијагоналну кумулацију порекла робе између Европске уније, Албаније, Босне и Херцеговине, Хрватске, Македоније, Црне Горе, Србије и Турске (Commission notice concerning the date of application of the protocols on rules of origin providing for diagonal cumulation of origin between the European Union, Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro, Serbia and Turkey). У Oбавештењу се наводи да се Прелазни споразум између ЕЗ и Србије, од стране Европске уније примењује од 8. децембра 2009. године.


У табели која следи приказани су датуми примене протокола о пореклу.

 

EU

AL

BA

HR

MK

ME

RS

TR

EU

 

1.1.2007.

1.7.2008.

 

1.1.2007.

1.1.2008.

8.12.2009.

*

AL

1.1.2007.

 

22.11.2007.

22.8.2007.

26.7.2007.

26.7.2007.

24.10.2007.

 

BA

1.7.2008.

22.11.2007.

 

22.11.2007.

22.11.2007.

22.11.2007.

22.11.2007.

 

HR

 

22.8.2007.

22.11.2007.

 

22.8.2007.

22.8.2007.

24.10.2007.

 

MK

1.1.2007.

26.7.2007.

22.11.2007.

22.8.2007.

 

26.7.2007.

24.10.2007.

1.7.2009.

ME

1.1.2008.

26.7.2007.

22.11.2007.

22.8.2007.

26.7.2007.

 

24.10.2007.

 

RS

8.12.2009.

24.10.2007.

22.11.2007.

24.10.2007.

24.10.2007.

24.10.2007.

 

 

TR

*

 

 

 

1.7.2009.

 

 

 

(EU - Европска унија, AL - Албанија, BA - БиХ, HR - Хрватска, MK - Македонија, МЕ - Црна Гора, RS - Србија и TR – Турска, * - за робу обухваћену Царинском унијом између Турске и ЕУ датум примене је 27.7.2006.године)

Преференцијалне стопе царине које ће се примењивати у 2010. години на увоз робе пореклом из ЕУ снижавају се по динамици предвиђеној у Споразуму за другу годину либерализације и прописане су Уредбом о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2010. годину („Службени гласник РС“, бр.100/09).
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд