Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Верзија за штампу
Влада усвојила текст Нацрта закона о буџету Републике Србије за 2010. годину
01.12.2009.

На данашњој седници Владе Републике Србије, након разматрања на заједничкој седници свих одбора, а потом и на самој седници Владе, једногласно је усвојен Нацрт закона о буџету Републике Србије за 2010. годину. По извршеној правно-техничкој редакцији, Предлог закона биће упућен Народној скупштини Републике Србије ради разматрања и по чијем ће усвајању Република Србија добити Закон о буџету за 2010. годину.

Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2010. годину, његово извршавање, обим задуживања за потребе финансирања дефицита и конкретних пројеката и давање гаранција, управљање јавним дугом, коришћење донација, пројектних зајмова, коришћење сопствених прихода, права и обавезе корисника буџетских средстава.

Као главне одредбе овог закона утврђују се:

У динарима
Укупни приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине
714.823.840.000
- буџетска средства 655.971.000.000
- сопствени приходи
57.128.676.000 
-донације 1.724.164.000
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 797.498.137.000
- буџетска средства 738.645.297.000
- сопствени приходи 57.128.676.000
-донације 1.724.164.000
Буџетски суфицит/дефицит -82.674.297.000
Издаци за набавку финансијске имовине
(у циљу спровођења јавних политика)
24.325.703.000
Укупан фискални суфицит/дефицит 107.000.000.000

Поред овог закона, Влада је на данашњој седници усвојила и Ревидирани меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2010. годину, са пројекцијама за 2011. и 2012 годину. Текст овог документа као и комплетан Предлог закона о буџету за 2010. годину биће објављен на интернет презентацији Министарства финансија по обављеној правно-техничкој редакцији текста.bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд