Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Saopštenja
Verzija za štampu
Saopštenje
04.11.2009.

Državni sekretari u Ministarstvu finansija Republike Srbije Vuk Đoković i Miodrag Đidić održali su sastanak sa predstavnicima najnerazvijenih opština u Republici 28. oktobra ove godine sa ciljem razmatranja mogućnosti pružanja budžetske podrške jedinicama lokalne samouprave.

Odgovarajući na inicijativu nerazvijenih opština pokrenutu u cilju umanjenja negativnih posledica smanjenog obima prihoda lokalnih samouprava u 2009. godini, Ministarstvo finansija je na osnovu položaja opština i mogućnosti budžeta Republike, predložilo dodelu jednokratne pomoći. Kao kriterijum za izbor opština korišćena je visina budžeta po stanovniku, pa je na osnovu sagledavanja mogućnosti budžeta Republike predloženo da ukupna visina pomoći iznosi 200 miliona dinara i da bude dodeljena 63 opštine. Visina pomoći po pojedinim opštinama biće utvrđena na osnovu jedinstvenog procenta, sa posebnim osvrtom na visinu umanjenja transfera u 2009. godini, i kretaće se u rasponu od 737 hiljada dinara do 7,2 miliona dinara po opštini.

Ministarstvo finansija nastaviće da aktivno prati stanje fiskalnih kapaciteta lokalnih samouprava sa ciljem pronalaženja rešenja za pružanje vanredne zaštite najsiromašnijim jedinicama lokalne samouprave u skladu sa fiskalnim mogućnostima budžeta Republike.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd