Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Efikasna organizacija poreskih administracija
21.10.2009.

Centar za razvoj finansija (CEF) organizovao je seminar na temu „Efikasna organizacija poreskih administracija“ u periodu od 12. do 14. oktobra 2009. godine u Ljubljani. Na seminaru su razmatrani:

* različiti aspekti organizacija poreskih administracija zemalja članica;
* odnos Ministarstva finansija i poreske administracije i
* odnos poreske administracije i carine.

Delegaciju Poreske uprave činili su pomoćnik direktora Poreske uprave za obrazovanje i komunikaciju Zoran Vasić, pomoćnik direktora Poreske uprave za kontrolu Žarko Savić i načelnik Odeljenja za komunikaciju Srđan Petković.

O sadašnjoj i budućoj organizacionoj strukturi Poreske uprave Republike Srbije, načinu organizovanja i funkcionisanju govorio je pomoćnik direktora Poreske uprave za obrazovanje i komunikaciju Zoran Vasić. On je istakao da je Poreska uprava Republike Srbije u ovom trenutku organizovana u 207 organizacionih jedinica i da su u organizovanju primenjena dva osnovna principa: funkcionalni i teritorijalni, uz postojanje posebnog organizacionog dela Poreske uprave koji administrira najveće poreske obveznike – Centar za velike poreske obveznike. Istakao je nedostatke u postojećoj organizaciji sa aspekta efektivnosti i efikasnosti rada.

Prisutnima je prezentirana moguća organizaciona šema, s obzirom da je rešenjem direktora Poreske uprave Republike Srbije formiran tim sa oročenim zadatkom za izradu predloga organizacije Poreske uprave. Izložena organizaciona šema rukovođena je osnovnim principima racionalizacije Poreske uprave, podizanja njene efikasnosti uz sniženje troškova rada i korišćenje informacionih tehnologija, kao i prelaska sa ličnog na bezlični kontakt u komunikaciji sa poreskim obveznicima.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd