Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Верзија за штампу
Презентација Стратегије развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији
14.10.2009.

Презентација Стратегије развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији одржана је у среду, 14. октобра 2009.године.

Влада Републике Србије је на седници одржаној 23 јула 2009.године, усвојила Стратегију развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији.

Сврха Стратегије је да изнесе кључне елементе о садашњем стању и уједно представља дугорочни план за успостављање и развој свеобухватног и ефикасног и децентрализованог система Интерне финансијске контроле у јавном сектору Републици Србији, у циљу доброг управљања јавним средставима без обзира на њихов извор.

Систем Интерне финансијске контроле у јавном сектору, има за циљ да обезбеди адекватане и јасне поступке и да пружи разумну увереност да ће јавна средства бити коришћена за намене, наведене у буџету.

Модерна интерна финансијска котрола је заснована на критеријумима економичности, ефикасности и ефективности са фокусом на јавност како у смислу јасних линија одговорности тако и у смислу хармонизовања методологија и стандарда.

Систем Интерне финансијске контроле подразумева примену међународних стандарда и најбољу праксу европске уније и са задатком да обезбеди оптимални приступ реформама традиционалног националног система контрола. Нагласак у систему интерних контрола стављен је на концепт менаџерске (управљачке одговорности). Интерна финансијска контрола је превентивна по природи и обезбеђује адекватне системе за спречавање корупције и превара, а и сама је субјект процене од стране Државне ревизорске институције.

Чиниоци система Интерне финансијске контроле у јавном сектору јесу Финансијско управљање и контрола (ФMЦ), Интернa ревизијa (ИА) и Централна јединица за хармонизацију (ЦХУ)

Закон о буџетском систему обезбеђује законодавни оквир за увођење овог система. Доношењем Стратегије и акционим планом одређен је и временски оквир, а усвајањем новог Правилника о систематизацији у Министарству финансија биће и организационо решено питање сектора који ће овај систем хармонизовати на републичком нивоу.

Данашње три презентације, као и дискусија управо имале су за задатак: презентовање општих елементима система интерних финансијских контрола, подизање свести руководиоца највишег ранга о управљачкој одговорности и вези између интерних финансијских контрола и јавног управљања финансијама.

Скуп је отворила министарка финансија Диана Драгутиновић. Учесницима се обратио потпредседник Владе Републике Србије Божидар Ђелића а своје презентације и искуства представили су помоћник министра финансија Горан Цвејић, Роберт Жилис (Генерална дирекција за буџет Европске комисије) и Еивинд Тандберг (ОЕЦД СИГМА).

Стратегије развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд