Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Poreska uprava Republike Srbije - domaćin zasedanja evropskim poreskim administracijama
25.09.2009.

Poreska uprava Republike Srbije domaćin je zasedanja IOTA (Intra-evropska organizacija poreskih administracija) Tematske grupe „Edukacija i servisiranje poreskih obveznika“. Formirana je 2003. godine i okuplja stalne predstavnike poreskih administracija 33 zemlje članice Intra-evropske organizacije poreskih administracija. Tema zasedanja Tematske grupe u Beogradu je: „Unapređenje komunikacije i olakšavanje rada poreskih obveznika u cilju poboljšanja dobrovoljnog izmirivanja obaveza“.


Skup u Beogradu otvorio je pomoćnik direktora Poreske uprave Republike Srbije za obrazovanje i komunikaciju Zoran Vasić, koji je tom prilikom rekao „da se naša poreska administracija transformiše od jednog autoritativnog organa koji koristi rigidne metode naplate poreza u klijentski orijentisanu Poresku upravu koja informiše i edukuje poreske obveznike kako bi pospešila dobrovoljno izvršavanje poreskih obaveza. Veliku pomoć u radu i načinu razumevanja novih metoda rada koje usvajamo pruža nam iskustvo i informacije koje dobijamo od ostalih poreskih administracija, kao i informacije do kojih dolazimo na skupovima poput ovog u Beogradu“.

„U okviru realizacije projekta modernizacije poreske administracije imamo veliku podršku nemačke organizacije za tehničku saradnju GTZ, a u okviru projekta „Kontakt centar“, koji je jedan od centralnih strateških projekata naše poreske administracije sarađujemo sa konsultantskom kućom „Human Dynamics“. Poreska uprava Republike Srbije intenzivno sarađuje i sa francuskim Ministarstvom ekonomije, industrije i zapošljavanja, Direkcijom za javne finansije kao i sa mnogim inostranim administrativnim telima, udruženjima i ekonomskim predstavnicima u zemlji“, rekao je pomoćnik direktora Poreske uprave za obrazovanje i komunikaciju Zoran Vasić.

Prvog dana rada, učesnicima skupa predstavljen je sistem komunikacije i servisa u Poreskoj upravi Republike Srbije, koji zapravo predstavlja „hibridni model“ komunikacije sa poreskim obveznicima odnosno kombinaciju centralizovanog i decentralizovanog sistema komunikacije, sa tendencijom prelaska na centralizovani sistem komunikacije. U okviru centralizovanog sistema komunikacije trenutno funkcioniše Infocentar za PDV, posebna organizaciona jedinica specijalizovana za pružanje informacija vezanih za PDV isključivo putem telefona, koja bi trebalo da preraste u Kontakt centar Poreske uprave za sve poreske oblike. Za 5 godina rada, Info-centar je imao oko 60.000 poziva klijenata i značajno je doprineo lakšem uvođenju PDV u praksi, jer je prilikom komunikacije sa poreskim obveznicima, osim pružanja informacija, sprovođena i svojevrsna edukacija poreskih obveznika. U sklopu modernizacije Poreske uprave Republike Srbije trenutno se sprovodi početna faza projekta «Kontakt centra Poreske uprave» koji finansira Evropska unija iz CARDS programa preko svojih odgovarajućih organa, a na osnovu projektnog predloga kojim je Poreska uprava Republike Srbije konkurisala za ovaj projekat. Kontakt centar predstavljaće integralni centralizovani sistem informisanja poreskih obveznika i obuhvataće sve poreske oblike. Trenutno se sprovodi faza instaliranja IT opreme, kao i početna faza edukacije budućih agenata koji će raditi u Kontakt centru.

Drugi oblik centralizovane komunikacije sa poreskim obveznicima odvija se posredstvom e-maila. Elektronskom poštom stiže u proseku oko 200 pitanja mesečno odnosno 2.400 pitanja godišnje, čiji se odgovori uredno objavljuju na sajtu Poreske uprave (www.poreskauprava.gov.rs).

Treći oblik centralizovane komunikacije sa poreskim obveznicima odvija se preko -organizacione jedinice Poreske uprave specijalizovane za pružanje usluga jednoj ciljnoj grupi poreskih obveznika a to su veliki poreski obveznici. Centar za velike poreske obveznike (CVPO) od samog početka razvija u svojoj organizaciji i radu klijentsko-funkcionalni pristup prema poreskim obveznicima i ostvaruje ga preko elektronskog servisa - puonline ali i neposrednim kontaktom zaposlenih sa poreskim obveznicima. Svakodnevna komunikacija sa velikim poreskim obveznicima olakšana je zahvaljujući primeni internet tehnologija.

Koristeći moderne načine rada i novu tehnologiju Poreska uprava se transformiše od organa koji samo naplaćuje i utvrđuje poreske obaveze u organ koji pravilno informiše obveznike u cilju poboljšanja ispunjavanja poreskih obaveza. Rezultat bolje komunikacije i poboljšane obuke kadrova za šta je zaslužan Sektor za obrazovanje i komunikaciju i Poreska uprava u celini, ogleda se u većoj efikasnosti naplate javnih prihoda za koje je zadužena Poreska uprava. Ovakvo proaktivno delovanje Poreske uprave na teritoriji Republike Srbije pozitivno utiče i na druge državne organe, koji se prilagođavaju radu Poreske uprave.

Otvaranju trodnevnog zasedanja IOTA Tematske grupe „Edukacija i servisiranje poreskih obveznika“ prisustvovali su i predstavnici nemačke organizacije za tehničku saradnju GTZ, kao i predstavnici konsultantske kuće „Human Dynamics“.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd