Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Верзија за штампу
Саопштење
23.09.2009.

Дана 23. септембра 2009. године у Министарству финансија Републике Србије потписан је Уговор о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак измећу Републике Србије и Републике Ирске.

У име Владе, као заступника Републике Србије, Уговор је потписао Вук Ђоковић, државни секретар у Министарству финансија, а у име ирске стране амбасадор Републике Ирске у Србији (са седиштем амбасаде у Атини) Антон Мак Анфрејд.
Овом приликом представници српске и ирске стране су закључили да потписивање Уговора представља значајан допринос унапређењу билатералне привредне и финансијске сарадње између Републике Србије и Републике Ирске, јер се решењима садржаним у Уговору, отклања двоструко опорезивање физичких и правних лица - резидената две државе.

Република Србија је до сада закључила више десетина уговора о избегавању двоструког опорезивања по различитим пореским основама, од чега су већ на снази 36, док је 9 уговора у потписано и налазе се у процесу ратификације. Са 13 земаља је парафиран уговор и очекује се његово потписивање, док су преговори о закључивању оваквих уговора са са 12 земаља у току.

Посебно истичемо, да ови уговори стимулишу улагање капитала резидената Републике Србије у иностранству и резидената страних земаља у Републици Србији.

Уговорима се, такође, обезбеђује сарадња пореских администрација Републике Србије са пореским администрацијама земаља са којима склапамо овај вид споразума, у циљу ефикасне примене Уговора и спречавања пореске евазије од стране њихових резидената.

Списак држава са којима Република Србија има важеће уговоре
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд