Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Saopštenja
Verzija za štampu
Saopštenje
23.09.2009.

Dana 23. septembra 2009. godine u Ministarstvu finansija Republike Srbije potpisan je Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak izmeću Republike Srbije i Republike Irske.

U ime Vlade, kao zastupnika Republike Srbije, Ugovor je potpisao Vuk Đoković, državni sekretar u Ministarstvu finansija, a u ime irske strane ambasador Republike Irske u Srbiji (sa sedištem ambasade u Atini) Anton Mak Anfrejd.
Ovom prilikom predstavnici srpske i irske strane su zaključili da potpisivanje Ugovora predstavlja značajan doprinos unapređenju bilateralne privredne i finansijske saradnje između Republike Srbije i Republike Irske, jer se rešenjima sadržanim u Ugovoru, otklanja dvostruko oporezivanje fizičkih i pravnih lica - rezidenata dve države.

Republika Srbija je do sada zaključila više desetina ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja po različitim poreskim osnovama, od čega su već na snazi 36, dok je 9 ugovora u potpisano i nalaze se u procesu ratifikacije. Sa 13 zemalja je parafiran ugovor i očekuje se njegovo potpisivanje, dok su pregovori o zaključivanju ovakvih ugovora sa sa 12 zemalja u toku.

Posebno ističemo, da ovi ugovori stimulišu ulaganje kapitala rezidenata Republike Srbije u inostranstvu i rezidenata stranih zemalja u Republici Srbiji.

Ugovorima se, takođe, obezbeđuje saradnja poreskih administracija Republike Srbije sa poreskim administracijama zemalja sa kojima sklapamo ovaj vid sporazuma, u cilju efikasne primene Ugovora i sprečavanja poreske evazije od strane njihovih rezidenata.

Spisak država sa kojima Republika Srbija ima važeće ugovore
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd