Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Саопштења
Верзија за штампу
Саопштење
16.09.2009.

Инспектори Одељења Пореске полиције Београд од 24.06.2009. године врше провере пословања привредног друштва «ABC PRODUCT» д.о.о. из Београда. Директор привредног друштва «ABC PRODUCT» је Радисав Родић из Београда. Извршеним проверама утврђено је да постоји основана сумња да је Радисав Родић као одговорно лице привредног друштва «ABC PRODUCT» извршио кривично дело Пореска утаја из члана 229. став 3. Кривичног законика тиме што је избегао обрачун и плаћање јавних прихода у укупном износу од 203.376.044,00 динара и то: порез на промет предмета у износу од 115.368.297,00 динара и порез на доходак грађана у износу од 88.007.747,00 динара.

Извршеним проверама утврђено је да је привредно друштво «ABC PRODUCT» д.о.о. имало пословни однос са повезаним правним лицима где су Радисав Родић и чланови његове породице оснивачи или одоговорна лица и то: «ABC COMPANY», «RONACO», «BELEGE», «ABC PRINTPAK»,«MANAMI», «NIP GLAS» односно «GNET», сва из Београда, «ETIGRAF» из Врања и огранаком комапније «RONACO SYSTEMS» са седиштем у Делаверу, САД.

Даље провере Одељења Пореске полиције Београд врше се у циљу утврђивања избегавања обрачуна и плаћања јавних прихода код напред наведених привредних друштава. Сходно томе дана 15.09.2009.године по наредби истражног судије Четвртог општинског суда у Београди КРИ број ПОВ 554/09 врши се одузимање пословне документације која се налази у пословним просторијама друштва за интелектулане услуге «ПРАВНО ЕКОНОМСКИ ИНСТИТУТ» са седиштем у Београду, Влајковићева 8.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд