Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Ministarstvo finansija održalo je konferenciju za novinare povodom godinu dana rada Ministarstva
24.07.2009.

Ministarka finansija u Vladi Republike Srbije Diana Dragutinović ocenila je da je to ministarstvo u prethodnih godinu dana rada uradilo nekoliko važnih stvari koje su sprečile finansijski kolaps države. Ona je ukazala da je urađeno puno toga, pre svega na planu smanjenja javne potrošnje, obezbeđenja finansiranja Koridora 10 i regulisanja zaostalih dugova. „Da nije bilo radikalnog smanjenja potrošnje, rashodi budžeta Srbije bili bi veći od 795, umesto sadašnjih 719 milijardi dinara“, ukazala je ministarka Dragutinović.
Ministarka finansija u Vladi Republike Srbije Diana Dragutinović ocenila je da je to ministarstvo u prethodnih godinu dana rada uradilo nekoliko važnih stvari koje su sprečile finansijski kolaps države. Ona je ukazala da je urađeno puno toga, pre svega na planu smanjenja javne potrošnje, obezbeđenja finansiranja Koridora 10 i regulisanja zaostalih dugova. „Da nije bilo radikalnog smanjenja potrošnje, rashodi budžeta Srbije bili bi veći od 795, umesto sadašnjih 719 milijardi dinara“, ukazala je ministarka Dragutinović.

Ona je u rezultate rada Ministarstva ubrojala i obezbeđenje stabilnosti javnih finansija koje se ispoljava kroz uredno izmirenje obaveza države, dobru koordinaciju sa Narodnom bankom Srbije, razvoj finansijskog tržišta, dobro upravljanje javnim dugom i rad na reformi javnih finansija.

Dragutinović je precizirala da je to Ministarstvo uspelo da reguliše problem dugova prema Javnom preduzeću "Putevi Srbije" koji su iznosili približno 235 miliona evra, što će značajno unaprediti likvidnost privrede.

Takođe, razvijeno je finansijsko tržište emitovanjem i prodajom državnih zapisa, čime je prikupljeno više od 60 milijardi dinara u toku ove godine za finansiranje budžetskog deficita, ukazala je ona.

Prema njenim rečima, osnovni razlozi za pad prihoda su smanjeni uvoz i potrošnja, što je za rezultat imalo smanjenje prihoda od PDV-a i carina, koji su do sada u najvećem delu punili budžetsku kasu.

Dragutinović je ocenila da je ovo bila teška godina za privredu Srbije, kao i za finansijski i javni sektor, i dodala da je više puta bila u dilemi kada je reč o vođenju fiskalne politike.

Ona je podsetila na to da nije bila jedina koja je kreirala fiskalnu politiku, već da je u ime Ministarstva davala predloge, pri čemu je Vlada Srbije bila ta koja je na kraju odlučivala o merama koje se sprovode na nivou države.

Takođe, Dragutinović je poručila da će u narednom periodu problemi biti rešavani sistematski, i najavila donošenje novih zakona, ali i zavođenje reda u poreskoj disciplini kroz uvođenje novog sistema kontrole poreskih obveznika.

Dragutinović je potvrdila da će biti razmotrena mogućnost da MMF-u bude predloženo da jedan deo novca u iznosu od tri milijarde evra, koliko je ta finansijska institucija odobrila Srbiji, bude usmeren u popunjavanje budžetskog deficita.

Ona je objasnila da je Srbija do sada povukla 800 miliona evra, dok je za povlačenje ostalo još 2,2 milijarde evra, i dodala da je do sada bilo dogovoreno da sva sredstva iz ovog stend-baj aranžmana idu u devizne rezerve za odbranu stabilnog kursa dinara.

Iako je novac za finansiranje budžeta za ovu i narednu godinu obezbeđen, Dragutinović je navela da su motivi naše zemlje da MMF-u uputi takav zahtev, pre svega, specifične okolnosti i ekonomska kriza u svetu, kao i neophodnost da se ima potrebna budžetska rezerva.

Dragutinović je ponovila da, i pored toga to su značajno smanjeni javna potrošnja i rashodi, punjenje budžeta ne ide onako kako je planirano, i dodala da se prošle godine u proseku u budžet mesečno slivalo 66 milijardi dinara, dok od početka ove godine nije bilo meseca kada su prihodi premašili 60 milijardi dinara.

Ona je objasnila da bi bilo ekonomski najopravdanije da Vlada predloži MMF-u određeno povećanje fiskalnog deficita sa tri na 4,5 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), ali da se istovremeno usvoje kredibilne mere kojima će biti obezbeđeno brzo smanjenje deficita.

Ona je istakla da je cilj Ministarstva finansija u narednom periodu da se obezbedi fiskalno prilagođavanje od 1,5 odsto BDP-a, i precizirala da za to postoji više mera – od povećanja PDV-a, otpuštanja viška zaposlenih u državnoj administraciji, donošenja novog zakona o porezu na dohodak građana, ali i sprovođenja reformi u zdravstvu, obrazovanju i drugim oblastima.

Prema njenim rečima, samo povećanje PDV-a za jedan odsto obezbedilo bi mesečne prihode državi u iznosu od 30 milijardi dinara, dok bi otpuštanje 50.000 ljudi u administraciji dovelo do ušteda koje bi iznosile jedan odsto BDP-a.

Kada je reč o otpuštanju viška zaposlenih u državnoj upravi, Dragutinović je navela da treba voditi računa o tome šta su evropski standardi i da oni podrazumevaju šest državnih službenika na sto stanovnika.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd