Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Obuka za računovođe na temu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma
29.06.2009.

Prva u seriji obuka za računovođe na temu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma održana je u petak, 26. juna 2009. godine. Obuku su organizovali Uprava za sprečavanje pranja novca Republike Srbije, USAID-ov Projekat podrške ekonomskom razvoju Srbije i Savez računovođa i revizora Srbije. USAID-ov konsultant Kenet Volandes (Kenneth Volandes) i predstavnici Uprave za sprečavanje pranja novca su održali prvi trening u prostorijama Saveza računovođa i revizora Srbije.

Ova obuka je deo inicijative Uprave za sprečavanje pranja novca da unapredi znanje iz ove oblasti kod svih obveznika inadzornih organa, po novom Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji je usvojen ove godine. U saradnji sa USAID-om, obuke za banke, nadzorna tela i druge institucije već su planirane za jesen 2009. godine. Obuka koja je održana bila je fokusirana na novi zakon, ulogu računovođa u procesu otkrivanja i sprečavanja pranja novca, dobru međunarodnu praksu, praktične primere i etičke dileme koje računovođe mogu da imaju.

Obuci su prisustvovali 30 odabranih polaznika koji su po završetku dobili sertifikat o odslušanom kursu. Polaznici su budući treneri koji će imati zadatak da obuče svoje kolege u regionu.

Obuka je deo USAID-ove pomoći, projekta tehničke pomoći u vrednosti od 20 miliona $, koju implementira Deloitte Consulting LLP. Cilj ovog projekta je jačanje kapaciteta ključnih finansijskih institucija u Srbiji kako bi se olakšao tranzicioni put Srbije ka efikasnoj i uspešnoj tržišnoj ekonomiji.

Za više informacija o ovom događaju možete se obratiti Upravi za sprečavanje novca na mejl adresi: uprava@apml.org.rs

Uprava za sprečavanje pranja novca je finansijska obaveštajna služba Republike Srbije, nadležna za sprovođenje Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Uprava prikuplja, analizira i čuva podatke i informacije dobijene od obveznika.
Prva u seriji obuka za računovođe na temu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma održana je u petak, 26. juna 2009. godine. Obuku su organizovali Uprava za sprečavanje pranja novca Republike Srbije, USAID-ov Projekat podrške ekonomskom razvoju Srbije i Savez računovođa i revizora Srbije. USAID-ov konsultant Kenet Volandes (Kenneth Volandes) i predstavnici Uprave za sprečavanje pranja novca su održali prvi trening u prostorijama Saveza računovođa i revizora Srbije.

Ova obuka je deo inicijative Uprave za sprečavanje pranja novca da unapredi znanje iz ove oblasti kod svih obveznika inadzornih organa, po novom Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji je usvojen ove godine. U saradnji sa USAID-om, obuke za banke, nadzorna tela i druge institucije već su planirane za jesen 2009. godine. Obuka koja je održana bila je fokusirana na novi zakon, ulogu računovođa u procesu otkrivanja i sprečavanja pranja novca, dobru međunarodnu praksu, praktične primere i etičke dileme koje računovođe mogu da imaju.

Obuci su prisustvovali 30 odabranih polaznika koji su po završetku dobili sertifikat o odslušanom kursu. Polaznici su budući treneri koji će imati zadatak da obuče svoje kolege u regionu.

Obuka je deo USAID-ove pomoći, projekta tehničke pomoći u vrednosti od 20 miliona $, koju implementira Deloitte Consulting LLP. Cilj ovog projekta je jačanje kapaciteta ključnih finansijskih institucija u Srbiji kako bi se olakšao tranzicioni put Srbije ka efikasnoj i uspešnoj tržišnoj ekonomiji.

Za više informacija o ovom događaju možete se obratiti Upravi za sprečavanje novca na mejl adresi: uprava@apml.org.rs

Uprava za sprečavanje pranja novca je finansijska obaveštajna služba Republike Srbije, nadležna za sprovođenje Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Uprava prikuplja, analizira i čuva podatke i informacije dobijene od obveznika.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd