Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Saopštenja
Verzija za štampu
Saopštenje 19.10.
18.10.2007.

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 18. oktobra 2007. godine usvojila Memorandum o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici u 2008. godini sa projekcijama za 2009. i 2010. godinu.  Memorandum sadrži okvir za sprovođenje ekonomske i fiskalne politike i strukturnih reformi u narednom trogodišnjem periodu. Ovo je ujedno prvi korak ka usvajanju budžeta za 2008. godinu.Osnovni ciljevi ekonomske politike su održanje makroekonomske stabilnosti i nastavak privrednog rasta i zaposlenosti. Numerički ciljevi su rast BDP-a po prosečnoj godišnjoj stopi od 6,3%, smanjenje inflacije na  4% u 2010 . godini, kao smanjenje trenutno visokog deficita tekućeg bilansa sa 14,7%  BDP-a u 2007. godini na  11% BDP-a u 2010. godini.

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 18. oktobra 2007. godine usvojila Memorandum o budžetu i ekonomskoj i fiskalnoj politici u 2008. godini sa projekcijama za 2009. i 2010. godinu.  Memorandum sadrži okvir za sprovođenje ekonomske i fiskalne politike i strukturnih reformi u narednom trogodišnjem periodu. Ovo je ujedno prvi korak ka usvajanju budžeta za 2008. godinu.Osnovni ciljevi ekonomske politike su održanje makroekonomske stabilnosti i nastavak privrednog rasta i zaposlenosti. Numerički ciljevi su rast BDP-a po prosečnoj godišnjoj stopi od 6,3%, smanjenje inflacije na  4% u 2010 . godini, kao smanjenje trenutno visokog deficita tekućeg bilansa sa 14,7%  BDP-a u 2007. godini na  11% BDP-a u 2010. godini.Da bi se postigli ovi ciljevi za 2008. godinu prema Memorandumu predviđa se smanjenje učešća ukupne javne potrošnje u BDP-u za 1,2 procentna poena, pri čemu se učešće budžeta Srbije u BDP-u smanjuje za 1 procentni poen. Ključne mere za smanjenje učešća javne potrošnje su: zadržavanje realnog nivoa fonda plata budžetskih korisnika tokom 2008. godine na nivou koji će biti dostignut krajem  2007. godine,  smanjenje budžetskih subvencija za 5% i investicija za oko 10% u odnosu na 2007. godinu.  Dodatno će biti smanjeno učešće javne potrošnje u BDP-i u periodu 2009-2010. za oko 0,8 procentnih poena.  Memorandum takođe sadrži program strukturnih reformi privrede, čija realizacije će obezbediti uskalđivanje privrednog sistema Srbije sa  EU. Najvažniji zadaci Vlade RS u periodu 2008-2010. godina su: završetak privatizacije društvenih preduzeća i državnih  banaka i osiguravajućih društava, nastavak restrukturiranja i početak privatizacije javnih preduzeća, unapređenje poslovne klime i konkurentskog ambijenta, kao i napredak javnih finansija i državne uprave.

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd