Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Saopštenje
05.11.2008.

Skupština Srbije je 4. novembra 2008. godine usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu za 2008. godinu, koji predviđa da ukupni prihodi budžeta iznose 650,17 milijardi, a rashodi 695,95 milijardi dinara, pri čemu će deficit biti povećan za približno 4,8 milijardi dinara.

Rebalans budžeta za 2008. predviđa da se deficit budžeta poveća sa 40,9 milijardi dinara na 45,7 milijardi dinara do kraja godine.

U odnosu na prvobitni ovogodišnji budžet, prihodi u izmenjenom budžetu veći su za 10,5 milijardi dinara, ali će i rashodi biti povećani za 15,4 milijarde.

Skupština Srbije je 4. novembra 2008. godine usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu za 2008. godinu, koji predviđa da ukupni prihodi budžeta iznose 650,17 milijardi, a rashodi 695,95 milijardi dinara, pri čemu će deficit biti povećan za približno 4,8 milijardi dinara.

Rebalans budžeta za 2008. predviđa da se deficit budžeta poveća sa 40,9 milijardi dinara na 45,7 milijardi dinara do kraja godine.

U odnosu na prvobitni ovogodišnji budžet, prihodi u izmenjenom budžetu veći su za 10,5 milijardi dinara, ali će i rashodi biti povećani za 15,4 milijarde.

Od toga za povećanje penzija biće izdvojeno 12,7 milijardi, za izgradnju obilaznice oko Beograda i autoput na Koridoru 10 izdaci su povećani na 2,3 milijarde dinara, a 1,97 milijardi za investicije i osnivački ulog u zajedničko preduzeće sa italijanskim "Fijatom".

Najveća promena u odnosu na prvobitni budžet je povećanje subvencija u poljoprivredi od sedam milijardi dinara.

Predviđeno je da budu obezbeđena i dodatna sredstva za tekuću budžetsku rezervu od 2,9 milijardi dinara.

Prihodi će biti povećani i Nacionalnoj službi za zapošljavanje, odnosno za isplatu pomoći za nezaposlene.

U strukturi ukupnih rashoda rebalansa dotacije i transferi čine 33,3 odsto, odnosno 247,5 milijardi dinara, od čega za organizacije obaveznog socijalnog osiguranja iznose ukupno 178,68 milijardi dinara.

Uz rebalans budžeta usvojene su i izmene finansijskih planova za 2008. godinu koji se odnose na Republički fond za penziono i invalidsko osiguranje, Nacionalnu službu za zapošljavanje i Republički zavod za zdravstveno osiguranje.

Skupština je usvojila i zakone o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje i o otpisu kamata na dospele obaveze po osnovu određenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd