Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Saopštenje za javnost Ministarstva finansija u vezi sa početkom primene Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice i Republike Srbije
20.10.2008.

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 16. oktobra 2008. godine usvojila Zaključak kojim se predviđa početak primene Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice sa jedne strane, i Republike Srbije s druge strane, od 01. januara 2009. godine. Cilj ove mere je skraćivanje neophodnog vremena između početka primene Prelaznog sporazuma i dobijanja statusa zemlje kandidata.

Potpuna liberalizacija trgovine će biti završena nakon šest godina, odnosno 1. januara 2014. godine. Tempo liberalizacije može biti ubrzan u zavisnosti od ekonomske situacije.

Srbija još od 2001. godine uživa preferencijalni status na izvoz robe u EU na osnovu Autonomnih trgovinskih mera odobrenih od strane EU (Uredba Saveta broj 2007/2000) koje dozvoljavaju potpuno slobodan izvoz robe poreklom iz Srbije na tržište EU. Ovaj režim je na snazi do 31. decembra 2010. godine. Stupanjem na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju ove mere će se prevesti u sporazumne mere, odnosno postaju ugovorna obaveza.

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 16. oktobra 2008. godine usvojila Zaključak kojim se predviđa početak primene Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice sa jedne strane, i Republike Srbije s druge strane, od 01. januara 2009. godine. Cilj ove mere je skraćivanje neophodnog vremena između početka primene Prelaznog sporazuma i dobijanja statusa zemlje kandidata.

Potpuna liberalizacija trgovine će biti završena nakon šest godina, odnosno 1. januara 2014. godine. Tempo liberalizacije može biti ubrzan u zavisnosti od ekonomske situacije.

Srbija još od 2001. godine uživa preferencijalni status na izvoz robe u EU na osnovu Autonomnih trgovinskih mera odobrenih od strane EU (Uredba Saveta broj 2007/2000) koje dozvoljavaju potpuno slobodan izvoz robe poreklom iz Srbije na tržište EU. Ovaj režim je na snazi do 31. decembra 2010. godine. Stupanjem na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju ove mere će se prevesti u sporazumne mere, odnosno postaju ugovorna obaveza.

Za privredu Republike Srbije ovo konkretno znači mogućnost uvoza industrijske i poljoprivredne robe poreklom iz Evropske unije bez plaćanja carine ili uz plaćanje niže stope carine od one koja je propisana Zakonom o Carinskoj tarifi.

Za poljoprivredne proizvode je zbog njihovog značaja predviđen sporiji tempo liberalizacije trgovine, odnosno za oko 35% poljoprivrednih proizvoda biće omogućen uvoz bez plaćanja carine odmah nakon početka primene sporazuma, dok će se za ostale poljoprivredne proizvode liberalizacija trgovine odvijati u skladu sa dinamikom koja je predviđena sporazumom. Takođe, za jedan broj proizvoda nisu date koncesije (šećer, duvan, vino – van kvote od 25.000 hl).

Za industrijske proizvode stepen liberalizacije je veći. Svi industrijski proizvodi su podeljeni u četiri grupe prema osetljivosti, i to na neosetljive, osetljive (lista a), veoma osetljive (lista b) i najosetljivije (lista v). Na ovaj način će odmah nakon početka primene sporazuma za oko 65% industrijskih proizvoda biti omogućen uvoz bez plaćanja carine (neosetljivi proizvodi). Za ostale industrijske proizvode carine će se snižavati u skladu sa dinamikom koja je predviđena sporazumom i to:


Aneks I200920102011201220132014lista (a)70%40%0%0%0%0%lista (b)80%60%40%20%0%0%lista (v)85%70%55%40%20%0%

 


Radi ostvarivanja prava na uvoz robe bez plaćanja carine ili uz plaćanje carine po sniženoj stopi na robu poreklom iz EU, potrebno je prilikom uvoza nadležnoj carinarnici podneti dokaz o poreklu robe (sertifikat EUR.1).

U cilju pravilne primene Prelaznog sporazuma, odnosno pravilne primene stopa carine prema sporazumu pri uvozu u Srbiju robe poreklom iz EU, pripremljena je Instrukcija ministra finansija koja sadrži tarifne oznake i stope carine, koje će se primenjivati od 1. januara 2009. godine. Ovu instrukciju biće objavljena na web sajtu Ministarstva finansija.bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd