Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Вести
Верзија за штампу
Саопштење за јавност Министарства финансија у вези са почетком примене Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима између Европске заједнице и Републике Србије
20.10.2008.

Влада Републике Србије је на седници одржаној 16. октобра 2008. године усвојила Закључак којим се предвиђа почетак примене Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима између Европске заједнице са једне стране, и Републике Србије с друге стране, од 01. јануара 2009. године. Циљ ове мере је скраћивање неопходног времена између почетка примене Прелазног споразума и добијања статуса земље кандидата.

Потпуна либерализација трговине ће бити завршена након шест година, односно 1. јануара 2014. године. Темпо либерализације може бити убрзан у зависности од економске ситуације.

Србија још од 2001. године ужива преференцијални статус на извоз робе у ЕУ на основу Аутономних трговинских мера одобрених од стране ЕУ (Уредба Савета број 2007/2000) које дозвољавају потпуно слободан извоз робе пореклом из Србије на тржиште ЕУ. Овај режим је на снази до 31. децембра 2010. године. Ступањем на снагу Споразума о стабилизацији и придруживању ове мере ће се превести у споразумне мере, односно постају уговорна обавеза.

Влада Републике Србије је на седници одржаној 16. октобра 2008. године усвојила Закључак којим се предвиђа почетак примене Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима између Европске заједнице са једне стране, и Републике Србије с друге стране, од 01. јануара 2009. године. Циљ ове мере је скраћивање неопходног времена између почетка примене Прелазног споразума и добијања статуса земље кандидата.

Потпуна либерализација трговине ће бити завршена након шест година, односно 1. јануара 2014. године. Темпо либерализације може бити убрзан у зависности од економске ситуације.

Србија још од 2001. године ужива преференцијални статус на извоз робе у ЕУ на основу Аутономних трговинских мера одобрених од стране ЕУ (Уредба Савета број 2007/2000) које дозвољавају потпуно слободан извоз робе пореклом из Србије на тржиште ЕУ. Овај режим је на снази до 31. децембра 2010. године. Ступањем на снагу Споразума о стабилизацији и придруживању ове мере ће се превести у споразумне мере, односно постају уговорна обавеза.

За привреду Републике Србије ово конкретно значи могућност увоза индустријске и пољопривредне робе пореклом из Европске уније без плаћања царине или уз плаћање ниже стопе царине од оне која је прописана Законом о Царинској тарифи.

За пољопривредне производе је због њиховог значаја предвиђен спорији темпо либерализације трговине, односно за око 35% пољопривредних производа биће омогућен увоз без плаћања царине одмах након почетка примене споразума, док ће се за остале пољопривредне производе либерализација трговине одвијати у складу са динамиком која је предвиђена споразумом. Такође, за један број производа нису дате концесије (шећер, дуван, вино – ван квоте од 25.000 hl).

За индустријске производе степен либерализације је већи. Сви индустријски производи су подељени у четири групе према осетљивости, и то на неосетљиве, осетљиве (листа а), веома осетљиве (листа б) и најосетљивије (листа в). На овај начин ће одмах након почетка примене споразума за око 65% индустријских производа бити омогућен увоз без плаћања царине (неосетљиви производи). За остале индустријске производе царине ће се снижавати у складу са динамиком која је предвиђена споразумом и то:










































Анекс I



2009



2010



2011



2012



2013



2014



листа (а)



70%



40%



0%



0%



0%



0%



листа (б)



80%



60%



40%



20%



0%



0%



листа (в)



85%



70%



55%



40%



20%



0%





 


Ради остваривања права на увоз робе без плаћања царине или уз плаћање царине по сниженој стопи на робу пореклом из ЕУ, потребно је приликом увоза надлежној царинарници поднети доказ о пореклу робе (сертификат ЕУР.1).

У циљу правилне примене Прелазног споразума, односно правилне примене стопа царине према споразуму при увозу у Србију робe пореклом из ЕУ, припремљена је Инструкција министра финансија која садржи тарифне ознаке и стопе царине, које ће се примењивати од 1. јануара 2009. године. Ову инструкцију биће објављена на web сајту Министарства финансија.



bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд