Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Predstavljeni rezultati rada Ministarstva finansija
28.12.2007.

Ministar finansija Mirko Cvetković predstavio je danas rezultate rada Ministarstva u 2007. godini. On je izjavio da su rezultati ostvarenja budžeta za 2007. godinu znatno povoljniji od planiranih. “Planiran je deficit u budžetu od 13 – 14 milijardi dinara, a umesto toga imaćemo suficit od 10 do 15 milijardi”, dodao je on. Ministar je izjavio da je vrlo zadovoljan ovakvim rezultatima i istakao značaj saradnje sa resornim ministarstvima koja su racionalno koristila sredstva koja su im dodeljena za ovu godinu. Sve obaveze su redovno servisirane a otplaćeno je i 630 miliona evra duga, pri čemu je javni dug opao u iznosu od 386 miliona evra. Isplaćeno je 240 miliona evra na ime stare devizne štednje i oko 140 miliona evra po osnovu otplate starog duga.

Ministar finansija Mirko Cvetković predstavio je danas rezultate rada Ministarstva u 2007. godini. On je izjavio da su rezultati ostvarenja budžeta za 2007. godinu znatno povoljniji od planiranih. “Planiran je deficit u budžetu od 13 – 14 milijardi dinara, a umesto toga imaćemo suficit od 10 do 15 milijardi”, dodao je on. Ministar je izjavio da je vrlo zadovoljan ovakvim rezultatima i istakao značaj saradnje sa resornim ministarstvima koja su racionalno koristila sredstva koja su im dodeljena za ovu godinu. Sve obaveze su redovno servisirane a otplaćeno je i 630 miliona evra duga, pri čemu je javni dug opao u iznosu od 386 miliona evra. Isplaćeno je 240 miliona evra na ime stare devizne štednje i oko 140 miliona evra po osnovu otplate starog duga.
U 2007. godini uvedene su poreske reforme: porez na prenos apsolutnih prava na nekretnine smanjen je sa 5% na 2,5%, kupci prvog stana oslobođeni su plaćanja PDV-a, smanjen je PDV na računare i računarsku opremu i uvedena je akciza na tečni naftni gas za motorna vozila.Ove godine je zabeležen vrlo visok rast bruto domaćeg proizvoda, koji je na nivou od oko 7,5%, naglasio je ministar. Inflacija će iznositi oko 10%, za 3,5% više od planirane, što je uglavnom rezultat rasta cena nafte i poljoprivrednih proizvoda.
Državni sekretar Janko Guzijan izjavio je da se u 2008 očekuje snažan rast ekonomije i nivo bruto domaćeg proizvoda od skoro 50 milijardi dolara. On je istakao da su cene poljoprivrednih proizvoda porasle za preko 24%, što je značajno uticalo na inflaciju. Štednja je dostigla 5 milijardi evra, dok je spoljni dug porastao za 3 milijarde dolara, što je posledica zaduživanja privatnog sektora. Guzijan je za sledeću godinu najavio izradu Zakona o budžetskom sistemu koji bi trebalo da reguliše kontrolu javnih finansija, kao i Zakona o državnoj pomoći, koji reguliše institucionalizovano finansiranje državnih preduzeća.
Državni sekretar Slobodan Ilić naglasio je da su osnovne odlike rada Ministarstva u prethodnom periodu transparentnost, spremnost na saradnju i neposredna saradnja sa predstavnicima finansijskih institucija u zemlji, međunarodnim institucijama i donatorima. U saradnji sa 17 osiguravajućih društava i NBS donet je Zakon o izmenama i dopunama zakona o osiguranju, koji je omogućio stvaranje uslova za dalji razvoj tržišta usluga osiguranja i uspešnu privatizaciju DDOR Novi Sad. Završen je Nacrt zakona o tržištu hartija od vrednosti. Ilić je najavio reforme na tržištu kapitala, pri čemu su značajni Zakon o sekjuritizaciji i Zakon o obaveznom osiguranju u auto – saobraćaju. Zakon o javnim nabavkama bi trebalo da se nađe pred parlamentom u januaru 2008.
Državni sekretar Miodrag Đidić naglasio je značaj pojačane kontrole Poreske uprave, podsetivši da je u junu otkrivena velika transakcija pranja novca od 100 miliona dinara. Ukupna utaja poreza koja je otkrivena u toku 2007. godine iznosi 17 milijardi dinara, od čega trećina otpada na PDV. Podneto je oko 1500 krivičnih prijava za utaju poreza. Đidić je istakao značaj saradnje svih državnih organa za sprečavanje poreskih prekršaja, pogotovo između Poreske uprave i lokalnih samouprava. Naplata carina je za 20% veća u odnosu na prethodnu godinu, dodao je on.


bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd