Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Naredne godine veći transferi lokalnim samoupravama iz budžeta
01.11.2006.

Ministar finansija u Vladi Republike Srbije Mlađan Dinkić izjavio je danas da će kapitalni suficit u platnom bilansu Srbije ove godine iznositi između osam i devet milijardi dolara, čime će biti stvorena materijalna osnova za veće transfere lokalnim samoupravama. Dinkić je na otvaranju javne rasprave "Državni transferi lokalnim vlastima" ocenio da je s ovogodišnjim prilivima u budžet od 20 odsto bruto domaćeg proizvoda država u mogućnosti da finansijski prenese znatan deo sredstava i obaveza lokalnim samoupravama.
Budžetom za narednu godinu predviđen je skoro dvostuko veći transfer za opštine nego u ovoj godini, objasnio je ministar i precizirao da će taj transfer iznositi 27,9 milijardi dinara u odnosu na 15,4 milijardi dinara, koliko je iznosio u 2006. godini. On je lokalnim vlastima uputio preporuku da najveći deo novca koji će dobiti potroše na ulaganje u projekte od lokalnog značaja za koje ranije nisu imali sredstava, kao i na investicije koje će poboljšati kapacitete lokalnih uprava, uz napomenu da su nakon donošenja novog Ustava Srbije stvoreni uslovi za to da se imovina stavi na raspolaganje lokalnim samoupravama.

Istovremeno, Dinkić je podsetio na to da 1. januara 2007. godine stupa na snagu Zakon o finansiranju lokalne samouprave i ukazao na to da je neophodno doneti i zakon o imovini lokalne samouprave, čime bi fiskalna decentralizacija bila kompletirana. Prema njegovim rečima, ovi zakoni će poboljšati transparentnost lokalne samouprave, pri čemu će porez na imovinu biti izvorni prihod gradova i opština.

Javna rasprava "Državni transferi lokalnim vlastima" održava se u okviru zajedničkog programa Evropske agencije za rekonstrukciju i Saveta Evrope pod nazivom "Jačanje lokalne samouprave u Srbiji", s ciljem da se Vladi Srbije i Stalnoj konferenciji gradova i opština pruži podrška za razvoj efektivne vlasti na lokalnom nivou. Program je vredan 1,8 miliona evra i biće sprovođen do juna 2008. godine.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd