Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Slobodne carinske zone mera podsticaja regionalnog razvoja privrede
31.05.2006.

Pomoćnik ministra finansija za carinski sistem Vesna Hreljac-Ivanović predstavila je danas
Pomoćnik ministra je naglasila značaj usklađivanja novog zakona sa propisima Svetske trgovinske organizacije, koje podrazumeva ukidanje limita učešća stranog kapitala u preduzeću za upravljanje zonom od 49%, uklanjanje fiksnog iznosa naknade za carinsko evidentiranje od 0,5% vrednosti robe i uslovljavanja carinskih i poreskih olakšica izvozom robe i usluga. Usklađivanje zakona sa propisima Evropske Unije podrazumeva da se sve carinske procedure i nadzor regulišu carinskim zakonom.

Kao kriterijumi za osnivanje slobodne carinske zone vrednovaće se mogućnosti privlačenja stranog kapitala, uvođenje novih tehnologija, uticaj zone na privredu regiona i prekograničnih područja, pri čemu je veoma važna aktivna uloga lokalne samouprave.

Vesna Hreljac-Ivanović izjavila je da će kontrolu rada slobodne zone vršiti Ministarstvo finansija jednom godišnje, dok stalnu kontrolu vrši Uprava za slobodne zone koja se obrazuje ovim zakonom. Dosadašnje kontrole slobodnih zona od strane Ministarstva finansija ukazale su na nedoslednosti i nedorečenosti propisa, kao i neadekvatno poslovanje postojećih slobodnih carinskih zona. Pri proceni rada zone ocenjivaće se ispunjenost ciljeva koji su postavljeni pri osnivanju zone.

Pomoćnik ministra za deviznu inspekciju Lidija Smiljanić predstavila je

Predlog zakona o deviznom poslovanju uključuje kreditne poslove sa inostranstvom, a omogućava plaćanje devizama u nekoliko slučajeva: devizni krediti za stan, depozit radi dobijanja kredita i prenos u zemlji. Takođe je omogućena kupovina dugoročnih hartija od vrednosti stranih izdavalaca, kao i dugoročnih dužničkih hartija od vrednosti čiji su izdavaoci zemlje članice OECD-a i Međunarodne finansijske organizacije.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd