Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Modernizacija Uprave carine daje pozitivne rezultate
25.01.2006.

Dragan Jerinić, direktor Uprave carina izjavio je danas da je promet putnika u 2005. godini bio 33 miliona, što u proseku iznosi za oko 1 500 putnika više po cariniku u odnosu na prethodu godinu. Merenja na graničnim prelazima koja vrši Svetska banka u okviru projekta trgovinskih i transportnih olakšica pokazuju da je, uprkos povećanju obima robe i putnika, promet ubrzan 4 do 5 puta. Takođe se radi na razvoju carinske diplomatije, koja je značajna za razmenu informacija i međunarodnu saradnju.
Jerinić je istakao da se posebna pažnja posvećuje borbi protiv korupcije. „Svesni smo da proces modernizacije može da bude kontraproduktivan ukoliko se ne podigne nivo integriteta carinske službe“ dodao je on naglasivši da je u protekle 2 godine sankcionisano 200 službenika i podneto oko 20 krivičnih prijava.

Carina je u protekloj godini naplatila 173 milijarde dinara uvoznih dažbina, što je oko 3 puta više u odnosu na prethodnu godinu. Rast se primećuje i kada je reč o drugim aspektima rada Uprave carine. Naime, u 2005. godini je privremeno zadržano oko 8.5 miliona evra, zaplenjeno oko 17 miliona komada cigareta, 1.367 miliona tona nafte i 45kg srebrnog i zlatnog nakita, kao i 468kg raznih vrsta narkotika.

Zoran Vukotić, pomoćnik direktora Direkcije za informacione tehnologije podsetio je da je u 2005. godini usvojena strategija razvoja informacionog sistema carine Srbije. Strategiju su usvojili Ministarstvo finansija, Savet za modenizaciju Ministarstva finansija i kolegijum Uprave carine Srbije, a odobrena je od strane Svetske banke. U toku 2005. godine postavljeni su temelji koji će omogućiti da računski centar i informacioni sistem Uprave carine postane jedan od najboljih sistema u Evropi, naglasio je Vukotić.

Projekat modernizacije carinske službe obuhvata elektronsko podnošenje deklaracija koje znatno ubrzava protok robe, integrisano upravljanje granicom zahvaljujući koordinaciji svih službi na graničnim prelazima, kao i tzv. projekat „semafor“, koji omogućava učesnicima u procesu carinjenja da prate tok i napredak postupka carinjenja.

Dragan Maričić, pomoćnik direktora Direkcije za kontrolu primene carinskih propisa naglasio je da geografski položaj Srbije uslovljava veliki protok robe i putnika, pa samim tim i veću pojavu zloupotreba, od kojih je najveća tzv. „Balkanski heroinski put“ kojim heroin iz Azije preko Balkana stiže u Zapadnu Evropu. U cilju omogućavanja slobode kretanja i istovremenog suzbijanja zloupotreba, strategija rada Direkcije za kontrolu primene carinskih propisa kreće se u 4 pravca: unutarcarinska saradnja, integrisano upravljanje granicom, međunarodna saradnja i saradnja sa građanima.

Načelnik Odeljenja za zaštitu intelektualne svojine Vlada Radan naglasio je da je za zaštitu od krivotvorenja ključna saradnja nosilaca prava na intelektualnu svojinu, jer Uprava carina može da reaguje samo ukoliko nosilac prava podnese zahtev za njegovu zaštitu. Uprava carina postupak može pokrenuti i po službenoj dužnosti, pri čemu je obavezna da o postupku obavesti nosioca prava ukoliko joj je poznata njegova adresa, dok se u suprotnom roba pušta u slobodan trgovinski tok u roku od 15 dana. Načelnik Radan je pozvao distributere i nosioce prava na intelektualnu svojinu da se obrate Upravi carine za sva obaveštenja i saradnju.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd