Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Rok za podnošenje pojedinačne poreske prijave 31. januar 2006. godine
18.01.2006.

Direktor Poreske uprave Vladimir Ilić izjavio je danas da će 2005. godina biti upamćena po dve ključne stvari: uvođenje i uspešna implementacija poreza na dodatu vrednost i suficit u budžetu, koji je u velikoj meri uslovljeno naplatom PDV – a. „Ovo je odlična pretpostavka za brži ekonomski razvoj i namirenje svih potreba korisnika budžeta“, dodao je on.
Ilić je podsetio da rok za podnošenje pojedinačne poreske prijave ističe 31. januara 2006. godine. Pojedinačnu poresku prijavu podnosi isplatilac prihoda, a sama prijava sadrži podatke o prihodima fizičkih lica isplaćenih po različitim osnovama. Cilj je da se evidencijom prihoda pojedinaca stvori jedinstvena baza podataka koja će kasnije koja će se koristiti prilikom utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak građana, kao i prilikom primene metode unakrsne procene poreske osnovice.

Ilić je najavio da će, zbog obima posla, filijale Poreske uprave u poslednjim danima januara imati produženo radno vreme. Kaznene odredbe za nepodnošenje pojedinačne poreske prijave su za pravna lica od 100 000 do 600 000 dinara, za odgovorna lica od 5 000 do 30000 dinara, a za preduzetnike od 50 000 do 300 000 dinara.

Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od četvorostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom, a Ilić je podsetio da je rok za podnošenje poreske prijave 15. mart 2006. godine, dok je godišnja stopa poreza na dohodak građana 10%. Na osnovu prikupljenih pojedinačnih prijava poslodavaca registrovano je više od 8 000 poreskih obveznika koji treba da ispune tu zakonsku obavezu.

Kontrola evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa pokazuju negativan trend, odnosno procenat nepravilnosti u evidentiranju prometa je sa oko 12% u 2005. godini porastao na 22%. Ilić je izjavio da će Poreska uprava pojačati napore za suzbijanje ovih negativnih tendencija, zbog čega je i broj zaposlenih u upravi porastao. Direktor je takođe istakao za sada još uvek nezvanični predlog Poreske uprave Ministarstvu finansija da se sakupljeni fiskalni računi građana koriste kao osnovica za odbitak od poreza.

„Gotovo na svakoj fiskalnoj kasi postoji GPRS uređaj, a kontrole koje se rade na bazi softvera ovih uređaja pokazale su preko 90% nepravilnosti u radu, što govori o opravdanosti njihovog uvođenja“, izjavio je Ilić naglasivši da će i tokom 2006. godine kontrole biti rigorozne. Dva velika projekta predviđena u 2006. godini su uvođenje sintetičkog poreza i decentralizacija Poreske uprave, koja će omogućiti lokalnim samoupravama da same administriraju sopstvene prihode.

Na pitanja novinara u vezi utaje poreza od strane kompanije „Mobtel“, Ilić je naglasio da utaja poreza, iako značajna, u ovom slučaju nije najvažniji prekršaj, već je to odliv prihoda kompanije „Mobtel“ iz Srbije u inostranstvo, čime je su direktno ugroženi interesi države kao poslovnog partnera „Mobtela“.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd