Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Naši zakoni u skladu sa zakonodavstvom Evropske Unije
07.12.2005.

Pomoćnik ministra finansija Goran Anđelić, najavio je da će se na sutrašnjoj sednici Vlade naći dva nacrta zakona kojima se zaokružuje institucionalni okvir regulative u oblasti finansijskog tržišta: Nacrt Zakona o preuzimanju akcionarskih društava i Nacrt Zakona o izmenama i dopunama zakona o hartijama od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata. „Imamo pozitivno mišljenje konsultanata Svetske banke u vezi nacrta ovih zakona“, naglasio je Anđelić.
„Osnovni razlozi za donošenje izmena i dopuna zakona pre svega su dalja usaglašavanja sa direktivama Evropske Unije, međunarodnim standardima i novodonetim propisima na nivou Evropske unije, kao i usaglašavanje sa novim Zakonom o privrednim društvima i dodatno preciziranje postojećih pravnih instituta sa uporednih pravnim rešenjima“, izjavio je Anđelic povodom nacrta Zakona o izmenama i dopunama zakona o hartijama od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata.

Osnovne izmene i dopune ovog zakona odnose na razrađivanje i precizno definisanje pojmova organizovanog tržišta, otvorenog i zatvorenog akcionarskog društva, postupka za distribuciju hartija od vrednosti, kao i pojma profesionalnog investitora, naglasio je Anđelić.

Zakon o preuzimanju akcionarskih društava je, po rečima Gorana Anđelića, u skladu sa praksom zemalja Evropske Unije i zemalja razvijenog tržišnog tipa privređivanja. Osnovni cilj ovog zakona je definisanje uslova za isticanje ponude za preuzimanje akcionarskog društva, prava i obaveza učesnika u postupku preuzimanja sa ciljem zaštite manjinskih akcionara i transparentnosti procesa preuzimanja.

Zakon se primenjuje na otvorena akcionarska društva čijim akcijama se trguje na organizovanom tržištu hartija od vrednosti Republike Srbije. Javna ponuda za preuzimanje akcionarskog društva, skladu sa odredbama novog zakona, mora biti upućena svim akcionarima ciljnog društva pod istim uslovima.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd