Министарство финансија - Влада републике Србије
Напредна претрага akcija


Вести
Верзија за штампу
Преко 1000 пријава за пореска кривична дела
23.11.2005.

Директор Пореске управе, Владимир Илић, најавио је наставак реформи Пореске управе током следеће године у правцу модернизације, стратешког јачања, поједностављења пореских обавеза, даље децентрализације Пореске управе, увођења синтетичког пореза и нових пореских олакшица.
Илић је посебно истакао значај децентрализације администрације, односно формирање локалних пореских администрација у свакој општини, које ће бити задужене за наплаћивање прихода локалног буџета. „Ово ће за резултат имати ефикаснију администрацију, пре свега на нивоу републике“, додао је Илић и изразио очекивање да ће ове реформе ступити на снагу до 1. јануара 2007. године.

Отпочеле су и активности на увођењу синтетичког пореза, који има за циљ правичније опорезивање које ће бити сразмерно са приходима, као и унакрсну процену имовине и прихода.

Илић је изнео резултате рада Пореске управе за првих 9 месеци текуће године. У овом периоду 756 инспектора извршило је око 90 000 контрола, што је резултирало са 12 000 прекршајних, 61 кривичном пријавом и доношењем око 50 000 управних аката. Највећи део ових контрола односио се на ГПРС, контролу фискалних каса, игара на срећу, као и доприноса. Прликом контролисања ПДВ-а пронадјено је 32%, а при контроли фискалних каса регистровано је 15% неправилности, што је последица уходавања, будући да је неправилности све мање.

По најновијим подацима постоји 97 700 обвезника који су прикључени на централни сервер пореске управе преко ГПРС-а. „На основу софтверске обраде података издато је 157 налога за контролу“, рекао је Илић објаснивши да се ради о неслагањима која се не могу утврдити на терену, као на пример контрола обвезника који су премашили промет од 2 милиона динара а нису у систему ПДВ-а, неадекватно коришћење пореских стопа при наплати преко фискалне касе и слично.

У периоду од јануара до октобра 2005. године Пореска полиција је поднела 1 105 кривичних пријава за пореска кривична дела избегавања плаћања пореза, неоснованих исказа износа за повраћај пореза, фалсификованих докумената од значаја за опорезивање и слично. Илић је истакао да су по први пут у скоријој историји донете 3 безусловне пресуде којима су извршиоци осуђени на казну затвора.

Илић је навео пореске олакшице које су уведене у току 2004. и 2005. године, истакавши да многи грађани нису упознати са погодностима на које имају право. Међу ове олакшице спадају: ослобађање од плаћања акциза за производе намењене дипломатским представништвима, слободне царинске зоне, нафтне деривате за потребе индустрије, затим од пореза на доходак грађана за отпремнине и једнократне надокнаде за предузећа у реструктурирању, као и за запошљавање нових радника у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2005. године, пореза на капитални добитак за хартије од вредности, пренос права и удела при наслеђивању.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Министарство финансија Републике Србије
Кнеза Милоша 20, 11000 Београд