Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Priprema terminala za daljinsko očitavanje podataka iz fiskalnih kasa
27.07.2005.

Direktor Poreske uprave Vladimir Ilić izjavio je danas da će, prema prvim pokazateljima, kampanja uvođenja terminala za daljinsko očitavanje podataka iz fiskalnih kasa (GPRS) ići dobrim putem.
On je rekao da je preko 41 hiljada terminala već proizvedena, dok je trenutno u procesu proizvodnje oko 55 hiljada terminala, a 96 hiljada kompleta delova za nove terminale je naručeno, plaćeno i njihova isporuka je u toku.

Ilić je, takođe, dodao da za 87% fiskalizovanih kasa postoje sertifikovani terminali, dok se za 13% kasa, terminali ispituju ili su u razvoju, s obzirom na mali broj kasa.

On je posebno istakao da obveznici koji imaju obavezu instaliranja terminala, mogu kupovati setrifikovane terminale od bilo kog proizvođača, nezavisno od toga ko je proizvođač fiskalne kase koju obveznik poseduje.

Terminal za daljinsko očitavanje podataka trebalo bi, prema Ilićevim rečima, da se priključi na 150-160 hiljada kasa, a Uredbom Vlade Srbije regulisani su uslovi, način i postupak davanja subvencija za nabavku terminala.

“Subvencija za nabavku GPRS-a iznosi 150 evra u dinarskoj protivvrednosti, a ostvaruje se umanjenjem poreske obaveze ili po osnovu poreza na dodatu vrednost ili po osnovu poreza na dobit preduzeća, odnosno poreza na dohodak građana”, objasnio je Ilić.

On je podsetio i da kazne za neuvođenje terminala iznose od 100 hiljada do milion dinara za pravna lica, za odgovorno lice u pravnom licu od 5 hiljada do 50 hiljada dinara, odnosno za preduzetnike između 50 hiljada i 500 hiljada dinara.

Ilić je izrazio očekivanje da će tokom avgusta i septembra meseca postupak uvođenja terminala biti potpuno zaokružen.

On je, takođe, podsetio i na niz olakšica propisanih Zakonom o izmenama i dopunama zakona o PDV-u, a koje se, između ostalog, odnose na proširivanje liste dobara i usluga čiji promet se oporezuje po posebnoj stopi od 8% (novoizgrađeni stanovi ako se koriste za stambene potrebe, smrznuto voće, povrće, meso i riba, med, žitarice i ostalo).

Što se izmena zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji tiče, Ilić je izjavio da su osnovni ciljevi za donošenje ovog zakona efikasnija i kontinuirana naplata javnih prihoda, smanjenje troškova prinudne naplate, suzbijanje sive ekonomije i utaje poreza, kao i usaglašavanje sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd