Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Pozitivni efekti uvođenja PDV-a
13.04.2005.

Ministar finansija Mlađan Dinkić je, govoreći o efektima uvođenja poreza na dodatu vrednost (PDV), rekao da je u poslednja tri meseca smanjena siva ekonomija, dok su budžetski prihodi značajno uvećani, i da će, za oko 50 procenata, biti veći u odnosu na prihode koji su ostvarivani po osnovu poreza na promet.
Dinkić je naglasio da su prihodi u budžetu duplo veći zahvaljujući uplatama tzv.«malih poreskih obveznika», koji sa skoro 50 posto učestvuju u ukupnim prihodima od poreza na dodatu vrednost.

Ministar finansija je rekao da je uvođenje PDV-a pozitvno uticalo i na stanje u budžetima lokalnih samouprava. On je istakao da su lokalne samouprave ostvarile suficit od oko 4 milijarde dinara, zahvaljujući kome je i Srbija u ukupnom budžetskom sistemu, u prvom kvartalu, ostvarila suficit, od milijardu i 400 miliona dinara.

Ministar Dinkić je rekao da su svi gradovi ostvarili suficit, a da je najveći imao grad Beograd. «Beograd je, u prvom kvartalu, imao prihode za oko 15% veće u odnosu na isti period prošle godine i ostvario prihode od 9,2 milijarde dinara, dok su rashodi iznosili svega 6,1 milijardu dinara, što znači da je suficit 3,1 milijardu dinara», objasnio je Dinkić.

Dinkić je dodao da je grad Novi Sad ostvario suficit od milijardu i 140 miliona dinara, dok je Niš imao blagi suficit od oko 124 miliona dinara, a Kragujevac od 96 miliona dinara.

«Lokalne samouprave imaju prostora da smanje lokalne komunalne takse, kao i zakupnine i naknade za korišćenje građevinskog zemljišta» zaključio je Dinkić.
On je objasnio da su prihodi lokalnih samouprava, po osnovu poreza na imovinu, povećani u prvom kvatralu za 47%, u odnosu na isti period prošle godine.

«To su prihodi od novoprijavljenih obveznika, koji su iskoristili aboliciju koju je Ministarstvo finansija dalo i prijavili se do 31. januara, dok prijave za naplatu poreza na imovinu, za ovu godinu, tek treba da stignu, što znači da će se budžeti lokalnih samouprava i dalje dobro puniti», naglasio je Dinkić.

Ministar finansija je, naglašavajući da će prihodi od PDV-a biti značajno veći od onih koji su bili planirani budžetom, kao i to da će rashodi premašiti planiranu cifru, rekao da je odlučeno da neke stope PDV-a budu smanjene, a da će u junu Skupštini biti predložene izmene zakona o PDV-u.

Što se smanjenja stope tiče, Dinkić je naglasio da će se ona smanjiti sa 18% na 8% za smrznuto voće, povrće, meso i ribu, med, smrznuta peciva, kore, pšenicu, kukuruz i druge žitarice. Takođe, za aparate za dijalizu, sve lekove uključujući veterinarske, stočnu hranu, živu stoku, kao i za usluge koje se naplaćuju putem ulaznica ( koncerti, sportske utakmice, bioskopske predstave i dr.)

Dinkić je, takođe, rekao da je planirano i oslobađanje od PDV obaveze, pri uvozu humanitarne pomoći i dobara koja su predmet ugovora o donaciji, kao i pri uvozu ortopedskih pomagala za invalide koja se ne proizvode u zemlji.

On je dodao da se uvodi pravo na povraćaj poreza na dodatu vrednost tradicionalnim verskim organizacijama za nabavljena dobra i usluge koje su neposredno povezane sa njihovom delatnošću.

Takođe, uvodi se i nadoknađivanje plaćenog PDV-a od početka primene Zakona i to: za uvezena dobra koja su predmet humanitarne pomoći i donacija, a za koja su lica iz člana 25. Zakona ( bolnice, škole i dr.) platila PDV pri uvozu i PDV koje su platile tradicionalne verske organizacije pri nabavci u Republici i pri uvozu ( za dobra i usluge namenjene njihovoj delatnosti).

Dinkić je naglasio i da će narednih dana biti održan sastanak sa predstavnicima izdavačkih kuća. Naime, njima je Ministrastvo finansija ostavilo mogućnost da utvrde da li je za njih povoljnije oporezivanje knjiga po sniženoj stopi, kako je propisano postojećim rešenjem, ili prelazak na režim poreskog oslobođenja ( nulta stopa) bez prava na odbitak prethodnog poreza.

Dinkić je podsetio i da se uvođenje fiskalnih kasa pokazalo kao ključan potez za značajno smanjivanje sive ekonomije.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd