Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Vlada utvrdila predloge tri poreska zakona
10.06.2004.

Vlada Republike Srbije utvrdila je na današnjoj sednici Predlog zakona o porezu na dodatu vrednost, predloge zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na promet i Zakona o porezu na dobit preduzeca, kao i Predlog zakona o sanitarnom nadzoru i uputila ih Narodnoj skupštini Republike Srbije na usvajanje po hitnom postupku.
Vlada je danas donela i Uredbu o utvrdjivanju programa izvodjenja radova na zaštiti, korišcenju i uredjenju poljoprivrednog zemljišta za 2004. godinu i Uredbu o korišcenju podsticajnih sredstava za unapredjenje sela u 2004. godini.

Takodje, doneta je i Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o koeficijentima za obracun i isplatu plata zaposlenih u zdravstvenim ustanovama.

Vlada je dala saglasnost na plan poslovanja Javnog preduzeca PTT saobracaja “Srbija” za 2004. godinu, saglasnost na odluku o stopi doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika, kao i saglasnost na Odluku o izmenama i dopunama statuta Nacionalne službe za zapošljavanje.

Vlada Srbije usvojila je Rešenje o upotrebi sredstava tekuce budžetske rezerve, kojim se odobravaju sredstva od 50 miliona dinara na ime ucešca Republike u ocuvanju društvenog standarda penzionera, cime ce se omoguciti da se najugroženije kategorije penzionera upute na odmor i lecenja preko njihovih organizacija.

Vlada je odobrila sredstva tekuce budžetske rezerve u iznosu od deset miliona dinara na ime finansiranja Javnog preduzeca Novinske agencije “Tanjug”.

Na sednici su usvojene informacije o potrebi za uspostavljanje mehanizama pracenja uskladjivanja zakona Republike Srbije sa propisima Evropske unije i o ugovoru Medjunarodnog udruženja za razvoj za finansiranje projekta energetske efikasnosti u Srbiji. Takodje, usvojena je i informacija o neophodnim merama za finansijsku konsolidaciju i restrukturiranje unutrašnjeg duga kompanije “Simpo” AD Vranje.

Vlada je usvojila i Informaciju sa polaznim osnovama za pregovore sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj sa zajmom za projekat “Upravljanja, modernizacije i dogradnje sistema leta”.

Za pomocnika ministra za kapitalne investicije postavljen je Branislav Boškovic, a za pomocnike ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu postavljeni su Gordana Stanic, Vladimir Galic i Zoran Petrovic.

Za predsednika Saveta za evropske integracije imenovan je predsednik Vlade Republike Srbije Vojislav Koštunica, a za zamenika predsednika potpredsednik Vlade Republike Srbije Miroljub Labus.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd