Ministarstvo finansija - Vlada republike Srbije
Napredna pretraga akcija


Vesti
Verzija za štampu
Od 12. juna veće plate za zaposlene u zdravstvu
10.06.2004.

Ministri finansija i zdravlja Mlađan Dinkić i Tomica Milosavljević obavestili su danas, na konferenciji za novinare da će, prema Uredbi o povećanju plata i raspona zarada u zdravstvu, 12.juna 2004. godine početi ispala zarada zaposlenima u zdravstvu, i to po novim koeficijentima, koje je Vlada danas utvrdila.
Ministar zdravlja istakao je da se promenama koeficijenata plata zaposlenih u zdravstvu menja i odnos između zarada zaposlenih iz te oblasti, tj. izmedju najnižeg i najvišeg stepena stručnosti, od 1,3 koliko je bio u maju, na sadašnjih 1: 3,5.

Prema najavljenom povećanju, plate lekara subspecijaliste u junu bi bile povećane sa 23.290 na 28.180 dinara u septembru, lekara sa 18.200 na 21.670, a sestara sa 11.500 u maju, na 12.964 dinara, u septembru.

Ministar Dinkić upoznao je javnost i sa najnovijim rešenjima koje je Ministarstvo finansija prihvatilo u javnoj raspravi i ugradilo u tekst Nacrta zakona o PDV-u.

1. Umesto po opštoj stopi od 18% prema prvom Nacrtu zakona o porezu na promet i dodatu vrednost, prihvaćeno je da se po posebnoj stopi PVD od 8% oporezuje i priplodna stoka, kao i usluge smeštaja u hotelima, motelima, odmaralištima, domovima i kampovima.
2. Odredba člana 24. Nacrta zakona, koja se odnosi na poreska oslobođenja sa pravom odbitka prethodnog poreza, proširena je uvođenjem dve nove tačke koje se odnose na "slobodne zone", a koje glase: a) unos dobara u slobodnu zonu, osim dobara za krajnju potrošnju u slobodnoj zoni i b) pružanje usluga korisnicima slobodne zone.
3. U odredbu člana 25. Nacrta zakona uvodi se nova tačka koja se odnosi na oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza za usluge iz oblasti nauke, kao i ovlašćenje ministru finansija da bliže uredi ostvarivanje ovog poreskog oslobođenja.
4. U delu Nacrta zakona koji se odnosi na povraćaj poreza, ugrađena je mogućnost, da se obveznicima koji su pretežno izvoznici izvrši povraćaj PDV najkasnije u roku od 15 dana, po isteku roka za predaju poreske prijave, a ne u roku od 45 dana kako je to predviđeno za ostale poreske obveznike.
5. U odredbu člana 64, koja se odnosi na obavezu popisa zaliha na dan 31. decembra 2004. godine i na priznavanje palćenog poreza na promet sadržanog u tim zalihama kao prethodnog poreza, izvršeno je preciziranje, tako da se ova mogućnost daje samo licima koja na zalihama imaju akcizne proizvode, i to: duvanske prerađevine, alkoholna pića, kafu, motorni benzin, dizel gorivo i lož ulje, za koja je porez na promet plaćen preko kupovne cene ili pri uvozu.

Ministar Dinkić je rekao i da izmene Zakona o porezu na dobit preduzeća treba da omoguće veliku atraktivnost Srbije za domaća i inostrana ulaganja, jer će poreska stopa sa postojećih 14 biti snižena na deset odsto, čime će Srbija postati zemlja sa najnižom stopom poreza na dobit preduzeća i to ne samo u odnosu na zemlje regiona, već i zemlje Evropske unije.
“Prevashodni cilj jeste podsticanje ulaganja u opremu u određenim oblastima, a to su poljoprivreda, proizvodnja tekstila, kože i obuće, elektroindustrija, metaloprerađivačka industrija, proizvodnja automobila i drugih saobraćajnih sredstava, reciklaža, kinematografska i video proizvodnja”, rekao je Dinkić i dodao da su predviđeni posebni podsticaji za zapošljavanje u vidu
poreskog kredita od 100% od troškova plata novozaposlenih radnika.

"Ko zaposli novog radnika imam potpuni odbitak od poreske osnovice", objasnio je Dinkić.

On je rekao da je Vlada danas donela Odluku o uplati 50 miliona dinara na ime poboljšanja društvenog standarda penzionera. " To su sredstva koja su namenjena za troškove lečenja najugroženijih penzionera", rekao je Dinkić.

Ministar Dinkić je rekao da je danas doneta i Uredba o subvencijama za unapređenje sela
kojom se, za poljoprivrednike mlađe od 40 godina odobravaju bespovratna sredstva u iznosu od 30-50% njihovih investicija, za proizvodnju cveća, unapređenje rasnog sastava stoke, kao i sisteme za navodnjavanje.
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet


Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kneza Miloša 20, 11000 Beograd